Jedno zdziwienie dziennie - ...


 
-  Zbawiciel Piłsudski - 1936 - 
wedle Stanisława Szukalskiego.

Kilka cytatów o Piłsudskim autorstwa bardzo interesującego artysty malarza, rzeźbiarza, folozofa i ekscentryka (w brzmieniu oryginalnym):  

"Piłsudski był przywódcą polskich socjalistów, którzy po raz pierwszy na wielką skalę rozdzielili wśród Polaków ich tradycyjne terytoria. Do ich zajęć należało rabowanie banków by opłacać swą działalność. Dla bezpieczeństwa i zmylenia carskiej policji Lenin i Trocki od czasu do czasu mieszkali w Krakowie. Tam wraz z Piłsudskim, posługujacym się ksywką Dziadek, spotykali się w jamie Michalika, kilka kroków od Akademii Sztuk Pięknych. Omawiali w niej swoje plany obalenia carskiej tyranii. Różnice między nimi szybko się ujawniły. Polak należał do innego gatunku; ciężko pracujących, orzących glebę ludzi, podczas gdy Lenin był nomadem, głodnym wilkiem."

"Piłsudski jest światowym bohaterem. Gdy bolszewicy zaatakowali Polskę, całą komunistyczną potęgą, pokonał on ich swym wątłym legionem i wymusił umowę Ryżską na mocy której agresor musiał wypluć wszystkie poprzednio połkniete ziemie. Jego zdobycze zostały zniwelowane przez Anglików i właścicieli Ameryki - Anglo-Amerykanów. W Stanach Piłsudski był rzadko wymieniany w prasie, jako że szansa na wyzwolenie kraju ziściła się o wiek wcześniej, na skutek angielskiego planu na jednoczesne unicestwienie trzech wielkich imperiów."

"Największym nieszczęściem amerykańskiej cywilizacji jest to że znalazła sobie bezpieczne miejsce na budowę swojego gniazda, za oceanem, gdzie nie ma wielkich mocarstw by ją od czasu do czasy podbijały i przerzedzały mieszkanców. Stąd rozwój tego społeczenswa jest niehistoryczny, zaludniony przez przygłupów podobnych ptasiogłowym kretynom Homosapiens. Naiwniaczków nieświadomych że dobry wujek Józek jest wcieleniem zła."

"Nad głową Piłsudskiego umieściłem koronę ze słomy, podtrzymaną przez dwoje aniołów, tak jak wiejski artysta by mu cześć oddał."

... A dla mnie to Piłsudski wedle kanonów sztuki azteckiej... 

Inne wypowiedzi Szukalsiego oraz reprodukcje dzieł oglądać można w świetnej witrynie prowadzonej przez 'polskich najmitów' w Kalifornii. 

[ QZC03::002]


 

witrynę prowadzi
(C) R. Antoszewski

Titirangi, Auckland, 
Nowa Zelandia

antora@ihug.co.nz
(wybrane z publ. R. Antoszewskiego)

listopad  2002
v.10

Site Meter