Jedno zdziwienie dziennie - ...


Birobidżan. 

Nie zawsze pamiętamy, że Stalin, na swój sposób chciał uszczęsliwić Żydów stwarzając dla tej narodowości specjalny Żydowski Okręg Autonomiczny na Dalekim Wschodzie, w Kraju Chabarowskim nad Amurem. Stolicą okręgu zrobiono Birobidżan (57.000 mieszkańców w 1971 r.) a główna ulica Birobidżanu nosi nazwę 'ul. Szolem-Alejkum'! 
Okręg powołano oficjalnie w 1934, ale jako miejsce zsyłki Żydów funkcjonował już od 1928 roku. Żydzi rosyjscy mogli 'przesiedlać się dobrowolnie', ale z jakichś względów nie palili się do tego raju i woleli, narażając się na trudności i prześladowania, uciekać do Ameryki albo do Izreala.. 
Dla zainteresowanych językowymi dziwami warto dodać, że w Birobidżanie w latach trzydziestych, kiedy to Stalin zarządził generalną 'cyrylicyzację' języków mniejszości narodowych, przystosowano rosyjski alfabet do języka żydowskiego. Jest to więc dziwny przypadek zapisu niemieckiego dialektu przy pomocy słowiańskiego alfabetu. (Język żydowski - jidisz, poza alfabetem, nie ma nic wspólnego z językiem hebrajskim, a wywodzi się w prostej linie z dialektów języka górno-niemieckiego).

TZE04123;RIO19-90;QCP05088-20-79

 

chata pełniąca funkcję synagogi (ok. 1990)

i napis na synagodze w jidisz i po hebrajsku, ale brak cyrylicy...


witrynę prowadzi
(C) R. Antoszewski

Titirangi, Auckland, 
Nowa Zelandia

antora@ihug.co.nz
(wybrane z publ. R. Antoszewskiego)

październik  2002
v.10

Site Meter