Jedno zdziwienie dziennie - ...


Minister rozebrany po rzeźnicku. 

Iwan Wiskowaty odgrywał ważną rolę w w bojarskim rządzie zwanym Radą Wybraną, która miała uporzadkować skomplikowane stosunku między bojarami a dworzanami, był najbliższym współpracownikiem cara Iwana Groźnego (panował 1547 - 1584). W 1570, w szczytowym okresie terroru miał odwagę wyrazić swoją opinię niezgodną z opinią władcy i został przez niego wydany w ręce opriczniny. 
Oni na to jak na lato. Gołego przywiązali go kłody a przywódca opriczników, Maljuta Łukianowicz Skuratow (Grzegorz Bielski) przybiegł do cara z zapytaniem, kto ma dokonać egzekucji. Na co car w swej łaskawości (i mądrości) odrzekł: 
'Ci, co są mi najbardziej lojalni'. 
Aby złożyć dowód swojej lojalności Maljuta osobiście odciął nos Wiskowatemu, a potem cała zgraja 'rozebrała' po rzeźnicku ministra, kawałek po kawałku, jak prosiaka. 
Za dwa lata Maljuta też poszedł pod nóż z carskiego rozkazu. 
Czasy panowania Iwana Groźnego to bardzo barwny okres w historii Rosji. Niezwykle urozmaicony koniec z polecenia cara spotkał też księcia Borysa Telupę. Jerome Horsey, ówczesny ambasador angielski w Moskwie opisywał, jak to księciu 'wbito w dolną część ciała ostry pal, który wychodził mu szyją' - tak wyraził się o często praktykowanym 'wbijaniu na pal'. Przez piętnaście godzin książę czekał na smierć i nawet w tym czasie rozmawiał z matką, którą specjalnie na tę rozmowę sprowadzono. Potem matkę oddano w obroty stu opricznikom, którzy 'zahańbili ją na śmierć' a ciało i kości rozwlekły psy. 
Wielu spotkał podobnie urozmaicony koniec. Skarbnik Nikita Funikow został ugotowany w kotle, a pewien bojar posadzony na beczce z prochem, która eksplodowała w odpowiednim momencie. 
Car miewał bardzo zmienne, skrajne nastroje. Z opriczników uczynił coś w rodzaju zakonu, którego sam był opatem. Modlił się często szczerze i gorąco, leżąc krzyżem walił czołem w posadzkę aż krew się lała, co nie przeszkadzało w posyłaniu następnych ofiar na pal lub do przerębla.. 
Polskie słowo 'oprych' ma ten sam źródłosłów co 'opricznina'. 

QZC02-072;RIQ06-34;TZE04-274;BSE10

 

car

opat

 


witrynę prowadzi
(C) R. Antoszewski

Titirangi, Auckland, 
Nowa Zelandia

antora@ihug.co.nz
(wybrane z publ. R. Antoszewskiego)

październik  2002
v.10

Site Meter