Jedno zdziwienie dziennie - ...


Curcuma domestica

 

 

Ostryż a demony. 

Ostryż (Curcuma domestica, rodz. Imbirowate), roślina pochodząca z Indii, była powszechnie stosowana w Europie jako przyprawa kuchenna i barwnik naturalny do barwienia skór, drewna i papieru. Szczególną cechą kurkuminy, podstawowego barwnika ostryżu, jest jej zdolność zmiany barwy w zależności od kwasoty środowiska, czyli stężenia jonów wodorowych (pH). W środowisku obojętnym kurkuma jest żółta, w środowisku alkalicznym przybiera kolor czerwony, stąd zastosowanie kurkuminy do produkcji tzw. papierków kurkumowych umożliwiających łatwą i szybką ocenę kwasowości płynów. 
Właciwości rozpoznawcze kurkuminy rozszerzają się też na świat duchowy wedle ludowych przekonań indyjskich. Okazuje się, że demony nie znoszą dymu palonego ostryżu. Jeżeli w pomieszczeniu, w którym pali się to zioło, znajduje się człowiek opanowany przez złe duchy, te zmuszą go one natychmiast do opuszczenia tego miejsca. Jest to więc najłatwiejszy sposób na określenie, kto jest nosicielem złego ducha, a kto nie jest. 
Marzy się, żeby taką kurkuminę opracować dla celów politycznych by móc nieomylnie odróżniać kto biały, kto różowy, a kto czerwony... 

QZC02050;QCP05082\07\145

 


witrynę prowadzi
(C) R. Antoszewski

Titirangi, Auckland, Nowa Zelandia

antora@ihug.co.nz
(wybrane z publ. R. Antoszewskiego)

wrzesień 2002
v.9

Site Meter