Jedno zdziwienie dziennie - ...


 
Radość w Londynie. 

Oto zdjęcie z prasy londyńskiej z października 1940 po 'blitzu': 

 

Cieszyć się można wszystkim, jeśli tylko ma się właściwe podejście do losu...
Ale zdjęcie chyba zrobione nieco 'ku podniesieniu serc'.. 

QZC02062;BAB2925p68

 


 

witrynę prowadzi
(C) R. Antoszewski

Titirangi, Auckland, 
Nowa Zelandia

antora@ihug.co.nz
(wybrane z publ. R. Antoszewskiego)

październik  2002
v.10

Site Meter