Jedno zdziwienie dziennie - ...


Święte meteoryty. 

Istnieją jednak na ziemi rzeczy 'nie z tej ziemi', poza UFO, ma się rozumieć, i nawet dosyć często z nimi obcujemy. Są to meteoryty, które od najdawniejszych czasów budziły postrach, zdumienie, religijne uwielbienie, a wród uczonych-racjonalistów -niedowierzanie. Miały też liczne zastosowania techniczne u pewnych ludów. 
Jeden taki meteory zrobił niezwykłą karierę w świecie muzułmańskim. Przywędrował na naszą ziemię w czasach Mahometa i akurat upadł w Arabii. Meteoryt ten do dziś zachowany jest w Mekce, świętym mieście muzułmańskim gdzie wbudowany jest w ścianę Świątyni Kaaba znajdującej się na dziedzińcu Wielkiego Meczetu. Jest to tak zwany 'Czarny Kamień' stanowiący największą świętość muzułmanów. Składa się on obecnie z kilku części, które obudowane są kamiennym pierścieniem i spojone srebrem. Wedle legendy 'Czarny Kamień' przyniesiony został przez archanioła Gabriela i wręczony Adamowi. Początkowo był biały, ale sczerniał w wyniku przejmowania grzechów niezliczonej rzeszy wiernych, którzy koniecznie muszą go ucałować podczas pielgrzymki  (hadżdż). Po miesiącu pielgrzymek kamień jest uroczyście myty a w uroczystości mycia kamienia biorą udział najwyżsi oficjele muzułmańscy i sami pielgrzymi. Jak dotąd jednak nie widać, żeby bielał. 
Sam Kamień miał różne przejścia. W czasie potopu został uniesiony do nieba, a roku 930 na całe dwadziecia lat został porwany przez fanatycznych wyznawców sekty Karamitów. Obecnie stanowi centrum geograficzne muzułmańskiego świata. Wszyscy muzułmanie modła się zwróceni w kierunku Kaaby, a po śmierci groby muzułmanów także skierowane są w stronę 'Czarnego Kamienia'. 
Nie jest to jedyny meteoryt, któremu oddawano religijną cześć. W starożytnym Rzymie za czasów cesarza Heliogabala (204 - 222) obnoszono w uroczystych procesjach inny czarny meteoryt i sypano przed nim złoty pył dla wyrażenia szacuku. 

Piękne ilustracje związane z Kaabą i hedżdżą dostępne są w sieci: http://www.al-islam.org/gallery/photos/images_1.htm 
http://www.al-islam.org/gallery/photos/kabah2.gif 
a jako logo tej strony służy animacja  pochodu pielgrzymów na dziedzińcu Wielkiego Meczetu zdjęta z muzułmańskiej strony religijnej. Pewnie jest to animacja nieco przesadzona, ale kto wie czy nie zrobiona specjalnie w takim tempie dla pokazania atmosfery panującej w tamtym świecie..

QZC02-037;RIR65-094;VA-357p42

 


witrynę prowadzi
(C) R. Antoszewski

Titirangi, Auckland, Nowa Zelandia

antora@ihug.co.nz
(wybrane z publ. R. Antoszewskiego)

wrzesień 2002
v.9

Site Meter