.

Jedno zdziwienie dziennie - ...


Tajemnica Madagaskaru.

Dla etnografów, lingwistów i historyków Madagaskar stanowi prawdziwą zagadkę. Leży blisko Afryki, zasiedlony jest ludem posługującym się językiem z grupu austronezyjskiej, a ściślej z językami używanymi na Borneo we współczesnej Indonezji. Ma też mocne powiązania kulturowe z Borneo. Przy tym wyspa opnaowana została przez lud z Borneo tysiąc a być może póltora tysiąca lat temu.. To tak jakby od tysiąca lat Karaibach żyły plemiona mówiące językiem skandynawskim i odznaczające się nordyckimi cechami antropologicznymi. 
Przodkowie współczesnych Malgasów musieli pokonać odległość prawie 6000 km posługując się łodziami, które teraz nazwalibyśmy łupinkami.. Przy tym nie było to przypadkowe przedostanie się małej grupki żeglarzy na przykład na statku zagnanym wiatrami. Była to wyprawa z narzędziami, zwierzętami, choć bez map i kompasów. Koloniści dysponowali taką kulturą materialną i wyposażeni byli tak, że natychmiast mogli zająć się wyniszczeniem miejscowej fauny. I zrobili to bardzo skutecznie. Wkrótce znikły na zawsze olbrzymie lemury wielkości goryla, hipopotamy karłowate, przepadł też "ptak-słoń" - epiornis (Aepyornis maximus).

Załączona mapka Oceanu Indyjskieg wraz z otaczającymi wyspami z wklejoną dla porównania mapą Polski daje pojęcie o odległościach jakie tak skutecznie pokonali żeglarze z dalekiego Borneo wiele setek lat temu.

QZC01-095;QIL88-006p381,391

 

Ocean Indyjski i Polska dla porównania.


 

witrynę prowadzi
(C) R. Antoszewski

Titirangi, Auckland, Nowa Zelandia

antora@ihug.co.nz
(wybrane z publ. R. Antoszewskiego)

sierpień 2002
v.8

Site Meter