Jedno zdziwienie dziennie - ...


Zamachowiec i przebaczenie.

Jan Paweł II na spotkaniu z więźniarkami w Rebibbia 27.12.1983 powiedział:
"W zwiąku ze Świętami Bożego Narodzenia oraz Świętym Rokiem Odkupienia miałem możność spotkać się z osobą, którą znacie jako Ali Agca, który w 1981 trzynastego maja dokonał zamachu na moje życie. Ale Opatrzność wzięła los w swoje ręce w sposób niezwykły tak, że po dwóch latach mogłem spotkać się z moim prześladowcą i powtórzyć mu słowa przebaczenia, które dałem mu natychmiast [po zamachu]." 

Mehmet Ali Agca zaraz po zamachu oświadczył:
"To Bóg nakłonił mnie by zastrzelić Papieża, ... To Jego palec pociągnął za spust..." *)


Mehmet Ali Agca za kratkami więzienia Rebibbia (CNN)


Mehmet Ali Agca, spotkanie z Janem Pawlem II, 27.12.1983

15.5.1996 prasa doniosła:
Papież Jan Paweł II spotkał się dzisiaj w jednej z kaplic Bazyliki Św. Piotra z Muzeyyen Agca, matką Mehmeta Ali Agca, i choć spotkanie miało charakter prywatny, prasa watykańska ujawniła, że Papież rozumie jej zmartwienia i nie przestaje się modlić za jej syna. Spotkanie odbyło się w związku ze staraniami o ułaskawienie, jakie czyni na rzecz Ali Agcy jego obrońca. 

Po dziewiętnastu latach odsiadki we Włoszech i ułaskawieniu przez rząd włoski Ali Agca (w r. 2000) wrócił do Turcji odsiadywać inne wyroki. Oświadczył jednak, że nie przyznaje się do żadnych przestępstw i "ogłasza miedzynarodową wojnę kulturową przeciwko Watykanowi", a katolicką hierarchię kościelną określił jako zdrajców Biblii, Mesjasza i Boga.  

*) Czyj był to Bóg - patrz tu (uzup. 2.4.2005)

QZC01-096
 


 

witrynę prowadzi
(C) R. Antoszewski

Titirangi, Auckland, Nowa Zelandia

antora@ihug.co.nz
(wybrane z publ. R. Antoszewskiego)

sierpień 2002
v.8

Site Meter