.

Jedno zdziwienie dziennie - ...


Gazeta pisana ręcznie. 

Trzydziestodwustronicowy numer belgijskiego dziennika 'De Morgen' w całości napisany został ręcznie przez załogę redakcji, powielony i rozprowadzony na czas. 
Przyczyna? Załamał się program komputera na którym składano dziennik. Jedyna ilustracja tego wydania (działo się to 10.12.1986) pokazywała załogę mozolnie kaligrafującą teksty, które miano zamieścić w tym numerze. Następnego dnia komputer naprawiono. 
Na pewno wydanie to stanowi gratkę dla kolecjonerów dziwności. Możnaby spytać, dlaczego kaligrafowano a nie pisano na maszynach. No cóż, maszyny do pisania w latach osiemdziesiątych powędrowały już do lamusa a komputery, wtedy jak i teraz, bywały zawodne i złośliwe

RIO41-127


witrynę prowadzi
(C) R. Antoszewski

Titirangi, Auckland, Nowa Zelandia

antora@ihug.co.nz
(wybrane z publ. R. Antoszewskiego)

sierpień 2002
v.8

Site Meter