.

Jedno zdziwienie dziennie - ...


Narodowość Cantora.

Georg Cantor (1845 - 1918), sławny matematyk, twórca teorii mnogości, to chyba jeden z niewielu uczonych, do którego nie przyznawali się Rosjanie, choć urodził się na terenie byłego Związku Radzieckiego. 
Pochodznie miał co najmniej 'mieszane'. Urodził się w 1845 w St. Petersburgu, ojciec jego przywędrował tam z Danii, był pochodzenia żydowskiego, ale zmienił wyznanie na protestanckie. Matka pochodziła z rodziny żydowskiej, ale była katoliczką z urodzenia. 
Georg Cantor znalazł się mając 11 lat w Niemczech, tam studiował i tam pracował. Był więc uczonym niemieckim, ale wprowadził do matematyki nowość - hebrajski znak alef na oznaczanie zbiorów (p. wyżej). Do jego czasów cała symbolika matematyczna brała się z łaciny lub greki. 
Jakiego pochodzenia był Cantor? Encyklopedie, na wszelki wypadek, przemilczają sprawę. Po prostu był wielkim matematykiem, i to chyba najważniejsze.. 

RIO76-018;RIO74-115p68;BAB4581-271

 

Georg Cantor (1845 - 1918)


witrynę prowadzi
(C) R. Antoszewski

Titirangi, Auckland, Nowa Zelandia

antora@ihug.co.nz
(wybrane z publ. R. Antoszewskiego)

sierpień 2002
v.7

Site Meter