Kurioza naukowe / Scientific curiosities ISSN 1176-7545; rok XVI; No 3533

Zestawienie tematyczne prowadzone na bieżąco

notka poprzednia                                     zestawienie miesięczne                                           notka następna

 

 

.

Polonijna Fundacja Kulturalna Nowej Zelandii
[Polonia Cultural Foundation of New Zealand]

Powstała i została zarejestrowana Polonijna Fundacja Kulturalna Nowej Zelandii. Celem Fundacji jest skupienie Polaków w Nowej Zelandii oraz Nowozelandczyków sympatyzujących czy interesujących się sprawami Polski i Polonii. Fundacja jest otwarta na inne kraje rejonu Pacyfiku.

Fundacja stawia sobie za zadanie następujące cele:

1. Zbierać i zabezpieczać polskie wydawnictwa, szczególnie wydawnictwa emigracyjne znajdujące się w zbiorach tutejszej Polonii oraz osobiste pamiątki. Będą one udostępniane w formie komputerowej na naszej stronie internetowej i w miarę potrzeb przekazywane do zbiorów działu historycznego Biblioteki w Auckland lub Nowozelandzkiej Biblioteki Narodowej.

2. Publikować w Polsce i/albo w Nowej Zelandii pamiętniki i dokumenty dotyczące emigracji polskiej.

3. Wzbudzać zainteresowanie polskiego środowiska emigracyjnego, jak również innych mieszkańców Nowej Zelandii sprawami polskimi, rolą polskiej emigracji w kulturze Nowej Zelandii, oraz dokumentować kontakty polsko-maoryskie. Zwracamy się z apelem do polskich organizacji w Nowej Zelandii o kontakt i współpracę.

4. Udostępniać informacje o nowozelandzkich publikacjach dostępnych w bibliotekach publicznych a dotyczących spraw polskich czy polonijnych. Będziemy się kontaktować z autorami i twórcami interesującymi się spawami polskimi.

5. Zachęcać polskie środowiska emigracyjne do wymiany poglądów na temat roli polskiej emigracji i jej przyszłości w Nowej Zelandii, oraz wzbudzać zainteresowanie sprawami Polski pod hasłem „co dalej, emigracjo polska w Nowej Zelandii?".

Założono dla realizowania celów Fundacji stronę internetową u nowozelandzkiego dostawcy (strona Polonianz - w organizacji), na której udostępniane będą książki i dokumenty w posiadaniu Fundacji, zamierzamy także uruchomić Forum Dyskusyjne. Tymczasem mamy opracowanych kilkanaście pozycji książkowych z naszych zbiorów oraz szereg polonijnych dokumentów. W ramach działalności Fundacji wydano w Polsce „Wspomnienia augustowskie” stanowiące pamiętnik pani Wiesławy Fajner. Podobne zbiory są w przygotowaniu.

Fundacja składa się z jedenastu osób Fundatorów i Sympatyków zamieszkałych w Nowej Zelandii, ale chętnie przyjmiemy do Zespołu nowych sympatyków podejmujących się określonych zadań.

Fundacja przyjmuje dary rzeczowe w postaci książek, czasopism polskich, pamiętników, pamiątek osobistych, oraz wspomnień z perspektywą ich udostępniania i publikowania w Polsce lub w Nowej Zelandii po polsku lub angielsku. Publikowanie w Polsce ma tę zaletę, że  kilkanaście egzemplarzy ksiązek tam wydanych automatycznie przekazuje się to odziałow Biblioteki Narodowej i do bibliotek uniwersyteckich. Będziemy także wdzięczni za dary pieniężne, choć jak dotąd mamy bardzo skromne wymagania finansowe. Zgodnie z prawem nowozelandzkim darczyńcy mogą uwzględniać dary w swoich sprawozdaniach podatkowych. Nasza praca prowadzona jest na zasadach woluntariatu.

Roman Antoszewski
Malwina Schwieters

Dalsze informacje uzyskać można pisząc na adres:
antora@ihug.co.nz  (Roman Antoszewski)
lub 
  
patschwiet@hotmail.com   (Malwina Schwieters)


Polonia Cultural Foundation of New Zealand
[Polonijna Fundacja Kulturalna Nowej Zelandii]

Polonia Cultural Foundation of New Zealand has been established and incorporated in New Zealand (2625172).
Aim of the Foundation
(condensed):

1. To collect and preserve books, documents, family and national mementoes, periodicals related to Poland and its history of emigration and incorporation in New Zealand multicultural society. In case of necessity the material will be transferred to New Zealand specialised public libraries;

2. To publish in Poland or/and New Zealand memoirs and documents related to Polish emigration, make them also available in the internet (a dozen of books are ready for upload;

3. To inspire interest of the Polish community as well as other national communities to Polish affairs, history, the input of Poles to cultural life of New Zealand, to Polish-Maori relations, etc.;

4. To catalogue and made available to the public Polish books and memorabilia as well as books available in New Zealand libraries and collections. 
Contact with Polish writers working in New Zealand and New Zealanders interested in Polish problems shall be initiated and maintained;

5. To undertake and stimulate discussions and deliberate on the role of immigrants in relation to changes taking place in Poland under the general motto "what is the future of emigration, immigration and Polish emigrants?".

A webpage has been established (polonianz.nz - under construction).
The Foundation consists of eleven Founders and Sympathisers. All work on voluntary basis. We welcome new members.
We shall appreciate material and financial donations. Financial donations may be included to Tax Reports). 

For further information contact:
antora@ihug.co.nz  (Roman Antoszewski)
lub 
  
patschwiet@hotmail.com 
  (Malwina Schwieters)

 QZE12168];[QMR26034]
w sieci: 1.6.2015; nr 3533


witrynę prowadzi
© R. Antoszewski
Titirangi, Auckland, 
Nowa Zelandia

  Site Meter