Seria: Złote myśli /  Golden Thoughts ISSN 1176-7545; rok XV; No 3532
Zestawienie tematyczne prowadzone na bieżąco

Złotych myśli kilkoro...
Golden Thoughts...


 

 (ser. XXXLXI)
(seria poprzednia jest tu

notka poprzednia                                     zestawienie miesięczne                                           notka następna

.

 Polityka / Politics

 

Moim zdaniem zabicie na wojnie jest ani o drobinę lepsze niż zwyczajne morderstwo.
To my mind to kill in war is not a whit better than to commit ordinary murder. 

Albert Einstein (Fizyk, Noblista) (1879-1955) 


Od czasu do czasu powiedz prawdę, to uwierzą ci kiedy będziesz kłamał.
Tell the truth every now and then so that they believe you when you lie.

Jules Renard 


Zbyt często zadowoleni jesteśmy wygodną opinią bez kłopotania się niewygodnym myśleniem.
Too often we enjoy the comfort of opinion without the discomfort of thought. 

 John F. Kennedy (President USA) (1917-1963)


Często oskarża się literaturę, że ułatwia więźniom ucieczkę od rzeczywistości.
Literature is often accused of making it easy for prisoners to flee from reality 

 Stanislaw Jerzy Lec


Najgorsze kłamstwa wygłaszane są często w milczeniu. 
The cruelest lies are often told in silence

 Robert Louis Stevenson, pisarz, poeta (1850-1894)


Nad kim trzeba się bardziej litować, nad pisarzem skrępowanym i kneblowanym przez policję, czy nad żyjącym w pełnej wolności i nie mającym nic więcej do powiedzenia?
Who is more to be pitied, a writer bound and gagged by policemen or one living in perfect freedom who has nothing more to say? 

 Kurt Vonnegut, Jr., (pisarz) (1922-2007)


Ten naród czuje się tak samo podczas obrad Kongresu, jak my czujemy się kiedy dziecko ma w ręku młotek.
This country has come to feel the same when Congress is in session as whe the baby gets hold of a hammer

 Will Rogers, (humorysta) (1879-1935) 


Polityka to sztuka wyszukiwania kłopotów, znajdowania ich, błędnej ich oceny, oraz stosowania błędnych środków dla ich opanowanie.
 Politics is the art of looking for trouble, finding it, misdiagnosing it, and then misapplying the wrong remedies.

 Groucho Marx


Wielkie narody działały zawsze jak gangsterzy, a małe narody jak prostytutki.
The great nations have always acted like gangsters, and the small nations like prostitutes.

 Stanley Kubrick


Tragicznym wskaźnikiem wartości naszej cywilizacji jest to, że nie ma lepszego biznesu niż wojna.
A
tragic indicator of the values of our civilization is that there's no business like war business

Douglas Mattern 

[QZE12::150];QEQ42-278;QEQ41-181;154;127;115;106;079;035;019;012
No: 3532; w sieci:19.9.2014

 

witrynę prowadzi
© R. Antoszewski
Titirangi, Auckland, 
Nowa Zelandia
)

  Site Meter