Kurioza naukowe / Scientific curiosities ISSN 1176-7545; rok XV; No 3522
Zestawienie tematyczne prowadzone na bieżąco

Złotych myśli kilkoro...

(ser. CCCLX)
seria poprzednia jest tu

notka poprzednia                                     zestawienie miesięczne                                          notka następna

 

Nienawiść - Hatred 

Złote myśli. / Golden Thoughts

 seria 360

"Nienawiść jest zbyt wielkim ciężarem by go znosić.
Szkodzi bardziej nienawidzącemu niż nienawidzonemu."
"Hatred is too great a burden to bear."
It injures the hater more than it injures the hated."

Coretta Scott King

 

"Podobnie jak niekontrolowany rak, nienawiść koroduje osobowość i niszczy wspólnotę." 
"Like an unchecked cancer, hate corrodes the personality and eats away its vital unity."

Martin Luther King, Jr.

 
"Człowiek który żyje nie tym co kocha, lecz tym co nienawidzi, to chory człowiek"
"A man who lives, not by what he loves but what he hates, is a sick man."

Archibald MacLeish

 
"każda nienawiść to nienawiść samego siebie."
"All hate is self-hate."

A. S. Neill

 
"Ludzie nienawidzą tak jak i kochają, nierozsądnie."
"People hate as they love, unreasonably."

William Makepeace Thackeray

 

"Nienawiść rzadko szkodzi nienawidzonemu. To nienawidzący jest tym kto traci. Jego dusza jest wypaczona i jego życie zatrute przez tkwienie w minionych urazach."
 "Hatred rarely does any harm to its object. It is the hater who suffers. His soul is warped and his life poisoned by dwelling on past injuries."

Max Aitken (Lord Beaverbrook)

 

"Nienawidzić ludzi to tak spalić własny dom dla pozbycia się szczura."
"Hating people is like burning down your own house to get rid of a rat."

Harry Emerson Fosdick

 

"Nienawiść wpędza nas w pułapkę przez zbyt ścisłe powiązanie z przeciwnikiem."
"Hate traps us by binding us too tightly to our adversary."

Milan Kundera

 

 za wyborem Dr Mardy Grothe
[QZE12139];[QEQ43234]
w sieci: 11.7.2014; nr 3522


witrynę prowadzi
© R. Antoszewski
Titirangi, Auckland, 
Nowa Zelandia

  Site Meter