Kurioza naukowe / Scientific curiosities ISSN 1176-7545; rok XV; No 3513
Zestawienie tematyczne prowadzone na bieżąco

Złotych myśli kilkoro...

(ser. CCCLIX)
seria poprzednia jest tu)

notka poprzednia                                     zestawienie miesięczne                                          notka następna

 

Fakty - Facty 

Złote myśli. / Golden Thoughts

 
"Fakty nie przestaną istnieć dlatego, że są ignorowane."
"Facts do not cease to exist because they are ignored."

Aldous Huxley

  

"Fakty to uparta rzecz, i jakiekolwiek byłyby nasze życzenia, nasze skłonności czy nakazy uczuć, nie mogą one zmienić faktów czy dowodów."
"Facts are stubborn things; and whatever may be our wishes,
our inclinations, or the dictates of our passions, they cannot alter the state of facts and evidence."

 John Adams (adwokat bostoński, Boston attorney)

 

"Fakt jest sam w sobie niczym. Wartościowy jest tylko dzięki idei doń przypiętej."
"A fact is in itself nothing. It is valuable only for the idea attached to it."

Claude Bernard

 

"Fakty to argumenty Boga; 
Powinniśmy uważać by ich opacznie nie rozumieć czy wypaczać."
"Facts are God's arguments;
 
we should be careful never to misunderstand or pervert them."

Tryon Edwards

 

"Jeśli człowiek wyrzuci fakt przez okno, to jak wróci, znajdzie go przyczajonego w kominie."
"If a man will kick a fact out of the window,
when he comes back he finds it again in the chimney corner."

Ralph Waldo Emerson

 

"Możemy mieć własne opinie, ale fakty są dla nas zrobione; i jeśli je omijamy lub im zaprzeczamy, tym gorzej dla nas." 
"We may make our own opinis, but facts were made for us;
and, if we evade or deny them, it will be the worse for us."

James Anthony Froude

 

"Fakty w przyrodzie są tym czym są, ale możemy je tylko oglądać przez okulary naszej świadomości."
"The facts of nature are what they are,
but we can only view them through the spectacles of our mind."

Stephen Jay Gould

 

"Ulubionym sposobem człowieka na panowanie nad faktami jest ich ignorowanie."
"The human race's favorite method for being in control of facts
is to ignore them."

Celia Green

 

"Wielka tragedia nauki -- zabijanie pięknych hipotez przez brzydkie fakty."
"The great tragedy of Science -- the slaying of
a beautiful hypothesis by an ugly fact."

T. H. Huxley

 

"W nauce, wszystkie fakty, niezależnie jak są trywialne czy banalne, korzystają z demokratycznej równości."
"In science, all facts, no matter how trivial or banal,
enjoy democratic equality."

Mary McCarthy

 

"Fakty są zawsze przyjazne. Każdy dowód jaki można zdobyć, w każdej dziedzinie, prowadzi nas bliżej do prawdy." 
"The facts are always friendly. Every bit of evidence one can acquire,
in any area, leads one that much closer to what is true."

Carl Rogers

 

"Rzeczywistość dostarcza nam takie romantyczne fakty, że wyobraźnia niczego już nie może do nich dodać."
"Reality provides us with facts so romantic
that imagination itself could add nothing to them."

Jules Verne

 

 za wyborem Dr Mardy Grothe
[QZE12113];[QEQ43200]
w sieci: 19.7.2014; nr 3513

 

 


witrynę prowadzi
© R. Antoszewski
Titirangi, Auckland, 
Nowa Zelandia

  Site Meter