Kurioza naukowe / Scientific curiosities ISSN 1176-7545; rok XV; No 3488
Zestawienie tematyczne prowadzone na bieżąco

Złotych myśli kilkoro...

(ser. CCCLVITI)
seria poprzednia jest tu)

notka poprzednia                                     zestawienie miesięczne                                           notka następna

 

Prawica - Lewica / Rightists - Leftists 

Złote myśli. / Golden Thoughts

"Ten kto z nami się mocuje, wzmacnia nasze nerwy i ostrzy nasze umiejętności. 
Nasz przeciwnik jest naszym pomocnikiem."
"He that wrestles with us strengthens our nerves and sharpens our
skill. Our antagonist is our helper."

 Edmund Burke

 

"Honor nie jest wyłączną żadnej partii politycznej."
"Honor is not the exclusive property of any political party."

Herbert Hoover

 

"Miałem mnóstwo przeciwników w mojej karierze politycznej, ale nie przypominam sobie żadnego wroga."
"I have had a lot of adversaries in my political life, but no enemies that I can remember."

Gerald R. Ford

 

"Czasami lojalność partyjna wymaga zbyt wiele."
"Sometimes party loyalty asks too much."

John F. Kennedy

 

"Opozycja jest niezbędna. Dobry mąż stanu, jak każdy inny człowiek, zawsze więcej uczy się od swoich przeciwników niż od swoich gorących zwolenników."
"The opposition is indispensable. A good statesman, like any other sensible human being, always learns more from his opponents than from his fervent supporters."

Walter Lippman

 

"Wahadło przechyliło się szalenie na lewo, ponieważ zostało zbyt bardzo popchnięte na prawo."
"The pendulum swung furiously to the left, because it had been drawn too far to the right."

Thomas Babington Macaulay

 

"Nasz przeciwnik tradycyjnie jest naszym wybawcą chroniąc nas przed płytkością."
"Our enemy is by tradition our savior, in preventing us from superficiality."

Joyce Carol Oates

 

"Jestem wdzięczny tym, którzy są moimi przeciwnikami, ponieważ pozwalają mi pozostawać w zgodzie ze sobą."
"I am grateful to those who, by their opposition, often help me to remain true to myself."

Jean Rostand

 

"Ludzie traktujący osobno politykę i moralność nigdy nie zrozumieją ani jednej, ani drugiej."
"Those people who treat politics and morality separately will never understand either of them."

Jean Jacques Rousseau

 

"Każda dobrz myśl polityczna doprowadzona do skrajności musi prowadzić do zła."
"Every political good carried to the extreme must be productive of
evil."

Mary Wollstonecraft

 

"Kiedy amunicja polityczna kończy się, nieodmiennie zardzewiała artyleria zniewag wkracza do akcji."
"When political ammunition runs low, inevitably the rusty artillery of abuse is wheeled into action."

Wallace Stevens

 

"Kiedy wybierasz mniejsze zło, zawsze pamiętaj, że to także zło."
"When you choose the lesser of two evils,
always remember that it is still an evil."

Max Lerner

 

"Prezydenta najlepiej ocenia się po tym jakich robi sobie wrogów działając."
"A President is best judged by the enemies he makes
when he has really hit his stride."

Max Lerner

 [QZE12::090];[QEQ43::036]
w sieci: 31.4.2014; nr 3488

 

 


witrynę prowadzi
© R. Antoszewski
Titirangi, Auckland, 
Nowa Zelandia

  Site Meter