Kurioza naukowe / Scientific curiosities ISSN 1176-7545; rok XV; No 3470

Zestawienie tematyczne prowadzone na bieżąco

 

Jedno podumanie dziennie...

 
.

Rozważania majowe 2014
Do Rodaków pytania i pretensje (7).
(poprzednia seria pytań znajduje się tu)

Licząca sobie ponad dwa wieki tradycja majowa w Polsce skłania do zadumy.

Jesteśmy zarzucani hasłami z tej okazji. Był czas 'przyjaźni polsko-radzieckiej', 'jedności klasy robotniczej', 'walki z zaplutym karłem reakcji', itd, itp.
Teraz odmienia się na wszystkie przypadki hasła o jedności narodu, zgodzie narodowej, wspaniałych osiągnięciach ostatniego ćwierćwiecza, i wspaniałej przyszłości, ale jakoś niewiele z tego nie wychodzi.

Ale jak trzeźwo popatrzeć na rozwój wydarzeń, recepta na realizację jest prosta i powinna być w zasięgi ręki.
Oto wytyczne tej recepty:

1) Działalność finansowa rządu, wszystkich organizacji, instytucji, jednostek przemysłowych i banków musi być zupełnie klarowna.
2) Wszystkie kanty, machlojki, kradzieże przeszłe i obecne muszą być wyjaśnione bez przedawnienia, winni ukarani. Ostatnio Ukraina przywołała jednostkę do spraw kleptokracji działającą w ramach FBI ze współpracą międzynarodową. Czemu nie zrobić tego w Polsce?
3) Sądownictwo musi trzymać się prawa. Sędziowie ferujący wyroki wbrew prawu, przedtem i teraz, musza być ukarani i usunięci ze stanowisk bez specjalnych uprawnień.
4) Urzędnicy państwowi wszystkich szczebli muszą mówić prawdę. Wszystkie kłamstwa muszą być upublicznione, osoby za nie odpowiedzialne, jak i czynniki nadzorcze muszą być ukarani (jak wyżej). Niespełniane publiczne obietnice muszą być napiętnowane i autorzy odsunięci od władzy. Wygłupy urągające godności narodowej w rodzaju czekoladowego ptaka pod udziwnionymi flagami, różne happeningi polityków, powinny być publicznie napiętnowane i twórcy odpowiednio ukarani.
5) Prasa nie może być w rękach jednej partii czy grupy. Natychmiast robi się z tego mafia nad którą społeczeństwo nie ma kontroli, ani nie ma na nią wpływu. Dziennikarze i publicyści kłamiący, muszą być najpierw publicznie piętnowani, a w przypadku recydywy odsunięci od działalności publicystycznej.
6) Wreszcie bolesna sprawa 'wypadku' smoleńskiego musi być wyjaśniona. Nie może być tak, że wszyscy zamieszani w kłamstwo smoleńskie zostali nagrodzeni, awansowani, lub przesłani na bezpieczne stanowiska. Sprawa zaszła tak daleko, że bez komisji międzynarodowej rzecz wydaje się nie do zamknięcia.

Ze wszystko to utopia? Pewnie tak. Ale są jednak państwa gdzie się te zasady przynajmniej próbuje stosować. I często się to udaje.

Tymczasem w Polsce jest tak, że kto lepiej kradnie, temu się lepiej powodzi, kto lepiej kłamie, ten ma poklask publiczny (o to jest głowa! - w opinii gawiedzi).

Czy Polska jest nienaprawielnie skazana na los, który ją prześladuje od wielu pokoleń, na niekończącą się imbecylokrację i kleptokrację?

[QZE112::068]
w sieci 1.5.2014; nr 3470

 


 

witrynę prowadzi
© R. Antoszewski
Titirangi, Auckland, 
Nowa Zelandia

  Site Meter