Kurioza naukowe / Scientific curiosities ISSN 1176-7545; rok XV; No 3468
Zestawienie tematyczne prowadzone na bieżąco

Złotych myśli kilkoro...

(ser. CCCLVTI)
seria poprzednia patrz tu)

notka poprzednia                                     zestawienie miesięczne                                           notka następna

 

NADZIEJA / HOPE 

Złote myśli. / Golden Thoughts

 

"Kiedy ludziom odbierze się nadzieję, szybko następuje zwyrodnienie moralne."
"When hope is taken from a people
moral degeneration follows swiftly after."

 Pearl S. Buck

 

"Gdy straci się wszelką nadzieję, cały sens życia, człowiek często staje się w swej nędzy potworem."
"When he has lost all hope, all object in life,
man often becomes a monster in his misery."

 Teodor Dostojewski/Fyodor Dostoevsky

 

"Zabierz nadzieję z serca człowieka, staje się on łatwym łupem."
"Take hope from the heart of man and you make him a beast of prey."

 Ouida (Maria Louise Rame')

 

"Przywódca jesr handlarzem nadziei."
"A leader is a dealer in hope."

 Napoleon Bonaparte

 

"Nadzieja to ryzyko, które trzeba podjąć."
"Hope is a risk that must be run."

 Georges Bernanos

 

"Aby pomóc młodemu człowiekowi, dodać energii, wzbudź nadzieję i dodaj paliwa do pożytecznego ognia ... to zadanie świętego."
"To help the young soul, add energy, inspire hope and blow the coals
into a useful flame . . . that is the work of divine men."

 Ralph Waldo Emerson

 

"Wszystko czego dokonano na świecie, dokonano dzięki nadziei."
"Everything that is done in the world is done by hope."

 Marcin Luther

 

"Nadzieja jest jak droga w kraju, którym nigdy nie było dróg, ale kiedy wiele ludzi będzie po nim chodzić. droga powstanie."
"Hope is like a road in the country; there never was a road,
but when many people walk on it, the road comes into existence."

Lin Yutang

 

 [QZE12::065];[QEQ41::312]
w sieci: 28.4.2014; nr 3468

 

 


witrynę prowadzi
© R. Antoszewski
Titirangi, Auckland, 
Nowa Zelandia

  Site Meter