Kurioza naukowe / Scientific curiosities ISSN 1176-7545; rok XIV; No 3425

Zestawienie tematyczne prowadzone na bieżąco

 

Jedno zdumienie dziennie...

 

.

Ciekawość, cecha wszystkiego co żyje.

Ciekawość, zaspakajanie ciekawości jest motorem postępowania wszystkiego co żyje. Nawet rośliny ciekawie wystawiają kwiaty do słońca...

Człowiek przejawia ciekawość od stadium embrionalnego do trumiennego. 

[QZE12::017];[ART54xxx]
w sieci: 17.12.2013; nr 3425

 


witrynę prowadzi
© R. Antoszewski
Titirangi, Auckland, 
Nowa Zelandia

  Site Meter