Kurioza naukowe / Scientific curiosities ISSN 1176-7545; rok XIV; No 3421

Zestawienie tematyczne prowadzone na bieżąco

 

Jedno zdumienie dziennie...

 

.

Wkrótce następna rewolucja seksualna.

 

A prace są bardzo daleko zaawansowane.
Czego należy oczekiwać?
Radykalnego spadku urodzeń w skali światowej, 
a potem
radykalnego wzrostu śmiertelności emerytów.
Z głodu. Bo kto na staruchów zarobi?

[QZE12::013];[ART55xxx]
w sieci: 12.12.2013; nr 3421

 


witrynę prowadzi
© R. Antoszewski
Titirangi, Auckland, 
Nowa Zelandia

  Site Meter