Kurioza naukowe / Scientific curiosities ISSN 1176-7545; rok XIV; No 3414
Zestawienie tematyczne prowadzone na bieżąco

Złotych myśli kilkoro...

(ser. CCCLVI)
ser. poprzednia patrz tu)

Prawda / Truth 

Złote myśli. / Golden Thoughts

 

"Dodaj parę kropli jadu do półprawdy i masz prawdę absolutną."
"Add a few drops of venom to a half truth and you have an absolute truth."

Eric Hoffer 

 

"Każda prawda ma dwie strony, i jest rzeczą dobrą przyjrzeć się obu, zanim opowiemy się za jedną."
"Every truth has two sides; it is as well to look at both, before we commit ourselves to either."

Ezop, Aesop

 

"Gdybym miał garść pełną prawdy, bardzo bym się zastanowiał zanim bym ją otworzył."
"If I had my hand full of truth, I would take good care how I opened it."

 Bernard de Fontenelle

 

"Nie mów odkryłem prawdę, mów raczej odkryłem pewną prawdę."
"Say not, I have found the truth, but rather, I have found a truth."

Kahlil Gibran 

 

"Wierz tym, którzy poszukują prawdy.
Powątpiewaj w tych, którzy ją znaleźli."
 "Believe those who are seeking the truth.
Doubt those who find it."

Andre Gide 

 

"Pożądaj towarzystwa pożądających prawdy, uciekaj od tych, którzy ją znaleźli."
"Seek the company of those who seek the truth, and run away from those who have found it."

 Vaclav Havel

 

"Żadnej głębokiej prawdy nie wykrzyczano."
"No deep truth has ever been shouted."

 Juan Ramon Jimenez

 

"Kto śmie powiedzieć,
że jedynie on znalazł prawdę?"
"Who dares 
to say that he alone has found the truth?"

 Henry Wadsworth Longfellow

 

 [QZE12::005];[QEP71::031];[QEP66::192]
w sieci: 2.12.2013; nr 3414

 


witrynę prowadzi
© R. Antoszewski
Titirangi, Auckland, 
Nowa Zelandia

  Site Meter