Kurioza naukowe / Scientific curiosities ISSN 1176-7545; rok XIV; No 3400

Zestawienie tematyczne prowadzone na bieżąco

 

Jedno wspomniene dziennie...

 
.

znamy to wszyscy, ale warto przypomnieć.

My, Pierwsza Brygada...

My, Pierwsza Brygada ("Legiony") była pieśnią I Brygady Legionów Polskich, dowodzonych przez Józefa Piłsudskiego. Autorem jest prawdopodobnie kpt. Andrzej Brzuchal-Sikorski, kapelmistrz orkiestry Kieleckiej Straży Ogniowej, a potem był kapelmistrzem orkiestry I Brygady Legionów Polskicj Józefa Piłsudskiego.
Autorem trzech pierwszych zwrotek jest płk Andrzej Hałaciński, a pozostałych zwrotek Tadeusz Biernacki. Autorstwo tekstu nie jest jednoznacznie określone, ponieważ piosenka powstawała spontanicznie w pociągu wiozącym internowanych legionistów w r. 1917 do Szczypiorna.  
W latach 1926-7 dyskutowana nawet czy nie uznać tej pieśni za hymn narodowy. Zwyciężył Mazurek Dąbrowskiego.
w roku 2007 Minister Obrony Narodowej uznał 'My Pierwsza Brygada' za oficjalną pieśń Wojska Polskiego. 

My, Pierwsza Brygada...

Legiony to żołnierska nuta,
Legiony to ofiarny stos,
Legiony to żołnierska buta,
Legiony to straceńców los,

My Pierwsza Brygada,
Strzelecka gromada,
Na stos rzuciliśmy
Nasz życia los,
Na stos, na stos!

O, ile mąk, ile cierpienia,
O, ile krwi, wylanych łez,
Pomimo to nie ma zwątpienia,
Dodawał sił wędrówki kres.

My Pierwsza Brygada...

Krzyczeli, żeśmy stumanieni,
Nie wierząc nam, że chcieć - to móc!
Laliśmy krew osamotnieni,
A z nami był nasz drogi Wódz!

My Pierwsza Brygada...

Nie chcemy dziś od was uznania,
Ni waszych mów ni waszych łez,
Już skończył się czas kołatania
Do waszych serc, do waszych kies!

My Pierwsza Brygada...

Umieliśmy w ogień zapału
Młodzieńczych wiar rozniecić skry,
Nieść życie swe dla ideału
I swoją krew i marzeń sny.

My Pierwsza Brygada...

Potrafim dziś dla potomności
Ostatki swych poświęcić dni,
Wśród fałszów siać siew szlachetności,
Miazgą swych ciał żarem swej krwi.

My Pierwsza Brygada...
We Are the First Brigade.

The Legions are a soldiers' song,
The Legions are a forlorn hope,
The Legions are a soldier throng,
The Legions are a gallant trope.

We are the First Brigade,
We are not afraid,
We've thrown down the gauntlet,
Our fate is not yet,
We've thrown down the gauntlet!

How much suffering and toil,
How much blood and tears have flowed,
As we've crossed near and distant soil
In our quest after our home.

We are the First Brigade...

They cried that we had gone stark mad
To say that conquest means to strive.
Bereft of all, we've shed our blood
With our dear leader at our side!

We are the First Brigade...

We want nothing of your acclaim,
Nor your tears nor your words.
We're done with making claim
To your hearts, to your purse!

We are the First Brigade...

We've fanned the fire of zeal
From the sparks of steadfast youth,
Carried our lives for an ideal
And, from falsehood, extracted truth.

We are the First Brigade...

For the sake of posterity,
We'll devote the rest of our days,
To sow honor 'mid duplicity,
Heedless both to blame and to praise.

We are the First Brigade..
A posłuchać można tu:

http://www.youtube.com/watch?v=aIsuJ3RvGDU

 

We know the melody well, we may listen to it here:
http://www.youtube.com/watch?v=aIsuJ3RvGDU 

We Are the First Brigade.
From Wikipedia, the free encyclopedia
'My, Pierwsza Brygada' (We Are the First Brigade), was one of the best-known songs of the Polish Legions formed during World War I by Józef Piłsudski.
Extolling the First Brigade of the Polish Legions the song is considered an important emblem of the early-20th-century struggle for Polish independence. 
The song's melody was borrowed from the songbook of the Kielce Fire Department band. This had probably been composed by Cpt Andrzej Brzuchal-Sikorski, the band's conductor from 1905, and later bandmaster of the First Brigade of the Polish Legions.
The words being composed spontaneously during the war by several individuals including Col Andrzej Hałacinski and Tadeusz Biernacki during transportation of interned Legionists to the Szczypiorna camp. 
Now it is the official anthem of the Polish Armed Forces.

za 'Wikipedia'
[QZE11::181];[QEQ37::214]5
w sieci: 11.11.2013; nr 3400


 

witrynę prowadzi
© R. Antoszewski
Titirangi, Auckland, 
Nowa Zelandia

  Site Meter