Kurioza naukowe / Scientific curiosities ISSN 1176-7545; rok XIV; No 3383

Zestawienie tematyczne prowadzone na bieżąco

 

Jedna szansa dziennie...

 

.

I Międzynarodowy Konkurs Plastyczny dla dzieci i młodzieży
pt.: Pocztówka “Moje wakacje”.

         
Celem konkursu jest promocja potencjału twórczego małych i młodych mieszkańców gmin oraz integracja wszystkich środowisk twórczych, placówek oświatowych i kulturalnych. W celu integracji dzieci i młodzieży mieszkającej poza granicami kraju konkurs skierowany jest także do licznej na całym świecie Polonii.


I Edycja konkursu została podzielona na kategorie wiekowe:
Przedszkole
Szkoła podstawowa – klasy I-III i IV-VI
Gimnazjum

Konkurs posiada charakter otwarty. Na konkurs można nadsyłać prace autorskie wykonane dowolnymi technikami malarskimi – wielkość dopuszczalna format A4: rysunek, farby, wyklejanie … na adres sieciowy: konkurs@egminy.eu  

Prace należy nadsyłać do 18 października 2013r.
(Termin przedłużony do 31.10.2013)

Prace można nadsyłać:
- skan na adres: konkurs@egminy.eu
- oryginał – adres podany w Regulaminie

Prace zostaną umieszczone na portalu www.egminy.eu w zakładce WYSTAWY w dniu
21 października 2013r. (zmiana: 3 listopada 2013)

Od tego dnia Internauci mogą głosować na wybrany przez siebie obraz. 
Osobno Jury oceni nadesłane prace.
Nagrody Internautów i Jury są przyznawane niezależnie od siebie.

Ocena prac zarówno przez Jury, jak i Internautów trwać będzie do 20 listopada 2013r.
(zmiana: do 3 grudnia 2013).

Nagrody rzeczowe przewidziane są we wszystkich kategoriach wiekowych.

Wyniki konkursu zostaną ogłoszone/opublikowane 22 listopada 2013 r na portalu www.egminy.eu
Organizatora konkursu. (zmiana: 6 grudnia 2013).

Wszystkie przedszkolaki biorące udział w konkursie otrzymują dyplomy w wersji elektronicznej.

Szczegóły i regulamin konkursu na: 

www.egminy.eu 


Czasu jest mało*). Artysta, stary czy młody, czy też bardzo młody, potrzebuje czasu na myślenie, rozbujanie wyobraźni i niekończące się próby. Ale może ktoś się załapie. Życzę powodzenia.

*) wiadomość otrzymałem trzy dni temu!, zmiana także w wyniku mojej sugestii..
[QZE11::161];[QLE16::116]
w sieci 6.10.2013; nr 3383

 


witrynę prowadzi
© R. Antoszewski
Titirangi, Auckland, 
Nowa Zelandia

  Site Meter