Kurioza naukowe / Scientific curiosities ISSN 1176-7545; rok XIV; No 3379

Zestawienie tematyczne prowadzone na bieżąco

 

Jedno zdumienie dziennie...

 

.

Gdzie dobrze być staruszkiem.

Perspektywa starości niejednemu spędza sen z oczu przez wiele lat życia. Starość jest okrutna sama w sobie, ale okrutniejsza bez zaspokojenia podstawowych potrzeb.
Na Uniwersytecie Southampton podjęto badania nad warunkami życia ludzi w poważnym wieku (po sześćdziesiątce), badania pierwsze tego typu w skali światowej. We współpracy z szeregiem organizacji międzynarodowych i wieloma uniwersytetami i instytucjami z różnych krajach starano się określić ilościowo jak żyje się staruszkom w różnych krajach. Badania prowadzono w czterech kategoriach: sytuacja finansowa, zdrowie, zatrudnienie i edukacja oraz sytuacja społeczna. 
Sprawa jest poważna i będzie coraz poważniejsza. Świat się starzeje. Wzrasta przeżywalność ludzi, maleje liczba urodzeń, w wyniku tego proporcja starszych ludzi w porównaniu do zawodowo czynnych rośnie z roku na rok. W roku 2012 już 12 procent ludzi na całym świecie liczyło ponad 60 lat, ale w roku 2030 będzie to 16 procent by wzrosnąć do 22 procent w r. 2050. Już teraz liczba staruszków wynosi 809 milionów. 
Wyniki badań przedstawia poniższa tabela.

Jak można było przewidzieć, najlepiej być staruszkiem w krajach skandynawskich i najbliższych krajach zachodniej Europy, Kanada znalazła się na piątym miejscu, Stany Zjednoczone na ósmym, ale przed tym jest Nowa Zelandia na siódmym miejscu. Nasz Wielki Brat Australia zajmuje dopiero miejsce 14. Polska, na 91 badanych krajów zajmuje dopiero miejsce 62, daleko za Słowenią (20), Estonią (29), Gruzją (37), Albanią (39), Węgrami, Bułgarią i opłakiwaną Grecją (58). Na osłodę mamy to, że Kirgizja (63) znajduje się za Polska, jak też gorzej jest na Ukrainie (66), w Mongolii (74). Natomiast Rosja (78) zajmuje miejsce zaraz po Nepalu, ale przed Laosem i Kambodżą. Listę kończy Pakistan (89), Tanzania (90) i nieszczęsny Afganistan. 
Z zestawienia wyciągnąć można kilka ważnych wniosków. W zasadzie eksperyment radziecki pociągnął prawie wszystkie kraje tym nawiedzone mocno w dół. To samo można powiedzieć o tragicznym przechodzeniu z systemu kolonialnego na afrykańskie demokracje. Uderza także to, że sytuacja jest tragiczna w tych krajach, gdzie mamienie demokracją zniszczyło tradycyjne stosunki rodzinne i społeczne.  samym raportem można zapoznać się tu:
http://www.helpage.org/global-agewatch/
a jego posumowanie jest tu:
https://www.dropbox.com/s/zgeydlst4z8g5pf/Global%20Summary.pdf

Dla Polaków wniosek jest oczywisty. Na emigrację wysyłać należy staruszków. Dla ich dobra, i dla dobra młodych, którzy wtedy pozostaliby w ojczyźnie. Gdyby tylko te przepisy unijne jakoś udało się nagiąć.... 

[QZE11::157];[QEQ40::240]
w sieci 3.10.2013; nr 3379


witrynę prowadzi
© R. Antoszewski
Titirangi, Auckland, 
Nowa Zelandia

  Site Meter