Kurioza naukowe / Scientific curiosities ISSN 1176-7545; rok XIV; No 3375
Zestawienie tematyczne prowadzone na bieżąco

Złotych myśli kilkoro...

(ser. CCCLIV)
ser. poprzednia CCCLIII)  

Sir Herbert Beerbohm Tree        (1852-1917)

Złote myśli.
  

"Każdy człowiek jest potencjalnym geniuszem dopóki czegoś nie zrobi."
"Every man is a potential genius until he does something."

 

"Człowiek nigdy nie dowie się jakim jest głupcem, dopóki ktoś nie będzie go naśladował."
"A man never knows what a fool he is until he is imitated by one."

 

"Trudno jest zdobyć szczere uznanie dopóki nie jest się zupełnie nieżywym."
"It is difficult to be thoroughly appreciated until one is quite dead."

 

"Komitet powinien składać się z trzech osób z których dwoje jest nieobecnych."
"A committee should consist of three men, two of whom are absent."

 

"Urodziłem się stary i każdego dnia jestem młodszy.
Obecnie jestem sześćdziesiąt lat młody."
"I was born old and get younger every day.
At present I am sixty years young."

 

"Nigdy nie dziel się humorem z pozbawionymi humoru.
Użyją to jako dowód przeciwko tobie."
"Never impart your humor to the humorless.
They will use it in evidence against you."

 

"Wszystkie narody uważają, że mają prawo do złych rządów."
"The right to misgovern themselves is the right that all nations
claim."

 

"Lepiej godzinę za wcześnie, niż minutę za późno."
(rezygnując ze sceny)
"Better an hour too soon than a minute too late."
(on retiring from the stage)

 

"Drogie panie, trochę więcej dziewiczości, jeśli łaska."
(do aktorek podczas proby zachowujących się zbyt światowo.)
"Ladies, just a little more virginity, if you don't mind."
(while directing a group of actresses who appeared a little too worldly for theroles they were playing.)
  

Sir Herbert Beerbohm Tree (1852-1917), lubiany brytyjski aktor i dyrektor teatru, znany był z dowcipu i trafnych określeń. 

[QZE11::152];[QEP71::031]
w sieci 26.9.2013; nr 3375


 

witrynę prowadzi
© R. Antoszewski
Titirangi, Auckland, 
Nowa Zelandia

  Site Meter