Kurioza naukowe / Scientific curiosities ISSN 1176-7545; rok XIV; No 3370

Zestawienie tematyczne prowadzone na bieżąco

  

Jedno przypomnienie dziennie...

 

   

Takimi kierowała się hasłami Armia Czerwona na spotkanie armii nimieckiej. Warto to przypominać partiom politycznym  III RP o tym samym hymnie.  Warto też pamiętać, że hasła zwrotek *) trzeciej i czwartej nabierają nowego znaczenia w tym świecie pełnym hipokryzji i kłamstwa.  
(hymn ZSRR do roku 1944):

Интернационал
перевод: (Арон Коц)

Międzynarodówka
Przeklad: Maria Markowska.

Вставай проклятьем заклейменный,
Весь мир голодных и рабов!
Кипит наш разум возмущённый
И в смертный бой вести готов.
Весь мир насилья мы разрушим
До основанья, а затем
Мы наш мы новый мир построим,
Кто был никем тот станет всем!

Припев: 
Это есть наш последний
И решительный бой
С Интернационалом
Воспрянет род людской

Никто не даст нам избавленья:
Ни бог, ни царь и не герой
Добьёмся мы освобожденья
Своею собственной рукой.
Чтоб свергнуть гнёт рукой умелой,
Отвоевать своё добро,
Вздувайте горн и куйте смело,
Пока железо горячо!

*) Довольно кровь сосать вампиры,
Тюрьмой , налогом нищетой!
У вас - вся власть, все блага мира,
А наше право - звук пустой!
Мы жизнь построим по иному
И вот наш лозунг боевой:
Вся власть народу трудовому!
А дармоедов всех долой!

*) Презренны вы в своём богатстве,
Угля и стали короли!
Вы ваши троны тунеядцы,
На наших спинах возвели.
Заводы , фабрики, палаты -
Всё нашим создано трудом.
Пора! Мы требуем возврата
Того что взято грабежём.

Довольно, королям в угоду,
Дурманить нас в чаду войны!
Война тиранам! Мир Народу!
Бастуйте армии сыны!
Когда ж тираны нас заставят
В бою геройски пасть за них
Убийцы в вас тогда направим
Мы жерла пушек боевых!

Лишь мы, работники всемирной
Великой армии труда!
Владеть землёй имеем право,
Но паразиты - никогда!
И если гром великий грянет
Над сворой псов и палачей,
Для нас всё также солнце станет
Сиять огнём своих лучей.

Wyklęty powstań, ludu ziemi,
Powstańcie, których dręczy głód.
Myśl nowa blaski promiennymi
Dziś wiedzie nas na bój, na trud.
Przeszłości ślad dłoń nasza zmiata,
Przed nami niechaj tyran drży!
Ruszymy z posad bryłę świata,
Dziś niczym, jutro wszystkim my!

Refren:
Bój to jest nasz ostatni,
Krwawy skończy się trud,
Gdy związek nasz bratni
Ogarnie ludzki ród.

Nie nam wyglądać zmiłowania
Z wyroków bożych, z pańskich praw.
Z własnego prawa bierz nadania
I z własnej woli sam się zbaw!
Niech w kuźni naszej ogień bucha,
Zanim ostygnie - przekuj w stal,
By łańcuch spadł z wolnego ducha,
A dom niewoli zniszcz i spal!

*) Rząd nas uciska, kłamią prawa,
Podatków brzemię ciąży nam,
I z praw się naszych naigrawa
Ten, co z bezprawia żyje sam.
Lecz się odmieni krzywda krwawa,
Gdy równość stworzy nowy ład,
Bez obowiązków nie ma prawa,
Dla równych - równy szczęścia świat!

*) Rządzący światem samowładnie
Królowie kopalń, fabryk, hut
Tym mocni są, że każdy kradnie
Bogactwa, które stwarza lud.
W tej bandy kasie ogniotrwałej
Stopiony w złoto krwawy pot.
Na własność do nas przejdzie cały,
Jak należności słusznej zwrot.

Obłudzie zdzierców, rządom kata
Wyzwania zgodnie rzucim krzyk,
Co wojsk szeregi z ludem zbrata:
Hej, kolby w górę, łamać szyk.
I żołnierz, wiedząc przeciw komu,
A z kim o lepszy walczy los,
Bratobójczego sprawcom sromu
Śmiertelny jutro zada cios.

Dziś lud roboczy wsi i miasta
W jedności swojej stwarza moc,
Co się po ziemi wszerz rozrasta,
Jak świt łamiący wieków noc...
Precz darmozjadów rodzie sępi!
Czyż nie dość żerów z naszych ciał?
Gdy lud wam krwawe szpony stępi,
Dzień szczęścia będzie wiecznie trwał.

Międzynarodówka (fr. L'Internationale) to najbardziej znana pieśń socjalistyczna. Jej słowa napisał Eugčne Pottier w roku 1871, a muzykę w 1888 skomponował Pierre Degeyter (pierwotnie śpiewano ją do melodii Marsylianki). W polskim przekładzie, zwłaszcza w czasach PRL, publikowano ją często w skróconej wersji (bez zwrotek 3 i 5).

A tu można posłuchać 'Międzynarodówki" w polskim wykonaniu:

http://www.youtube.com/watch?v=KymgJPVQphk

----------------------------------

A tu hymn ZSRR od roku 1944. Niektóre zwrotki brzmią dziś jak ponury żart historii. Czy to już szczyt społecznej hipokryzji? No coż, pożyjemy, zobaczymy, ale chyba możliwości rozwoju w tym zakresie widać na horyzoncie. . 

Гимн Советского Союза

Союз нерушимый республик свободных
Сплотила навеки Великая Русь.
Да здравствует созданный волей народов
Единый, могучий Советский Союз!

Славься, Отечество наше свободное,
Дружбы народов надёжный оплот!
Знамя советское, знамя народное
Пусть от победы к победе ведёт!

Сквозь грозы сияло нам солнце свободы,
И Ленин великий нам путь озарил:
Нас вырастил Сталин – на верность народу,
На труд и на подвиги нас вдохновил!

Славься, Отечество наше свободное,
Счастья народов надёжный оплот!
Знамя советское, знамя народное
Пусть от победы к победе ведёт!

Мы армию нашу растили в сраженьях.
Захватчиков подлых с дороги сметём!
Мы в битвах решаем судьбу поколений,
Мы к славе Отчизну свою поведём!

Славься, Отечество наше свободное,
Славы народов надёжный оплот!
Знамя советское, знамя народное
Пусть от победы к победе ведёт!
Hymn Związku Radzieckiego

Związek niezłomny wolnych republik,
Złączyła na wieki wielka Ruś.
Niech żyje stworzony wolą ludów,
Jedyny potężny Związek Radziecki!

Bądź pochwalona, ojczyzno nasza wolna
Przyjaźni ludów dająca nadzieję siło!
Sztandar radziecki, sztandar ludowy,
Niech od zwycięstwa do zwycięstwa prowadzi!

Przez burze świeciło nam słońce wolności,
I Lenin wielki[1]nam szlak wskazywał
Wychował nas Stalin w wierności ludowi,
Do pracy i wyzwań nas natchnął

Bądź pochwalona, ojczyzno nasza wolna
Szczęścia ludów dająca nadzieję siło
Sztandar radziecki, sztandar ludowy,
Niech od zwycięstwa do zwycięstwa prowadzi!

My armię naszą rozwijaliśmy w bitwach.
Najeźdźców podłych z drogi zmieciemy!
My w bitwach rozstrzygamy los pokoleń,
My do chwały Ojczyznę swą poprowadzimy!

Bądź pochwalona, Ojczyzno nasza wolna
Chwały ludów dająca nadzieję siło,
Sztandar radziecki, sztandar ludowy,
Niech od zwycięstwa do zwycięstwa prowadzi!

A tu można posłuchać stalinowskiej wersji hymnu Sowietów:

http://www.youtube.com/watch?v=YtM19PcF3Ic&list=PLC4CAC7B3C6B2286A

 u góry flaga Armii Czerwonej
[QZE11::133];[QEQ36::249]
w sieci: 17.9.2013; nr 3370


 

witrynę prowadzi
© R. Antoszewski
Titirangi, Auckland, 
Nowa Zelandia

  Site Meter