Kurioza naukowe / Scientific curiosities ISSN 1176-7545; rok XIV; No 3360

Zestawienie tematyczne prowadzone na bieżąco

                     

Jedno zdumienie dziennie...

.
 

Dieta a długość życia.

Długość życia organizmu jest cechą gatunkowo specyficzną choć dla danego gatunku czy odmiany można mówić tylko o wartości uśrednionej, wartości indywidualne  mogą znacznie odbiegać od średniej. Na czym polega regulacja długości życia dokładnie nie wiadomo. Wiadomo tylko, że oprócz granic genetycznie zakodowanych, istotne zmiany mogą zachodzić w odpowiedzi na czynniki zewnętrzne. W odniesieniu do ssaków wiadomo, że otyli żyją krócej, ale niewiele więcej można na ten temat powiedzieć.
Podjęto badania nad kalorycznością pożywienia a długością życia, myszy tymczasem.
Okazało się, że myszy karmione niskokalorycznym pożywieniem o niskiej zawartości tłuszczów żyły najdłużej w porównaniu do innych grup doświadcxalnych i miały pozytywne parametry fizjologiczne, wysoką homeostazę glukozową i poprawny profil lipidów w osoczu.
Zajęto się także określeniem flory bakteryjnej przewodu pokarmowego badanych myszy. Myszy odżywiane pokarmem niskokalorycznym miały inną florę bakteryjną. Wykryto probiotyczne bakterie mlekowe (Lactobacillus) odznaczające się zdolnością wytwarzania kwasu mlekowego w wyniku fermentacji węglowodanów. Ocenia się, że bogaty w bakterie mlekowe skład flory bakteryjnej obniża zawartość białek w osoczu związanych ze stanami zapalnymi organizmu. 
Tak więc niskokaloryczne pożywienie z małą zawartością tłuszczów nie tylko zmienia skład flory bakteryjnej, ale polepsza profil innych wyznaczników zdrowia. 

Jednym słowem, głodne życie, dłuższe życie. Ale co to za życie...

[QZE11::124];[QEQ40::005]
w sieci: 3.9.2013; nr 3360

 

 


 

witrynę prowadzi
© R. Antoszewski
Titirangi, Auckland, 
Nowa Zelandia

  Site Meter