Kurioza naukowe / Scientific curiosities ISSN 1176-7545; rok XIV; No 3358

Zestawienie tematyczne prowadzone na bieżąco

  

Jedno przypomnienie dziennie...

 
   

Takimi hasłami żyli niemieccy zaborcy w 1939 roku:

Die Fahne Hoch
 (Horst Wessel Lied)

Flaga w górę
 (ku czci Horsta Wessela)

Die Fahne hoch! Die Reihen fest geschlossen!
SA marschiert mit ruhig festem Schritt.
Kam'raden, die Rotfront und Reaktion erschossen,
Marschier'n im Geist in unser'n Reihen mit.
Die Straße frei den braunen Bataillonen.
Die Straße frei dem Sturmabteilungsmann!
Es schau'n aufs Hakenkreuz voll Hoffnung schon Millionen.
Der Tag für Freiheit und für Brot bricht an!
Zum letzten Mal wird nun Appell geblasen!
Zum Kampfe steh'n wir alle schon bereit!
Bald flattern Hitlerfahnen über allen Straßen.
Die Knechtschaft dauert nur noch kurze Zeit!
Die Fahne hoch! Die Reihen fest geschlossen!
SA marschiert mit ruhig festem Schritt.
Kam'raden, die Rotfront und Reaktion erschossen,
Marschier'n im Geist in unser'n Reihen mit.
Chorągiew wznieś! Szeregi mocno zwarte!
SA to marsz: spokojny, równy krok.
A rozstrzelani przez komunę i reakcję
Są pośród nas, i dumny jest nasz wzrok.
Więc wolny szlak brunatnym batalionom.
Więc wolny szlak przed tym, co niesie grom!*
Na hakenkreuz z nadzieją patrzą już miliony
I dzień wolności wstaje nad nasz dom!
Już trąbka gra, to apel nasz ostatni!
Do boju gotów jest już każdy z nas!
Hitlera flagi wkrótce wioną ulicami.
Dawnej niewoli już się kończy czas!
Chorągiew wznieś! Szeregi mocno zwarte!
SA to marsz: spokojny, równy krok.
A rozstrzelani przez komunę i reakcję
Są pośród nas, i dumny jest nasz wzrok.

Z takich haseł wywodzą się wojny i konflikty narodowe...

Pięknie to strawestował Janusz Szpotański w "Cichych i gęgaczach", satyrycznej operze naszych czasów
(1964; śpiewa chór ZOMO na melodię 'Die Fahne Hoch'):

"Gasrurkę wznieś! Szeregi mocno zwarte!
Patrz - kawiarnianych literatów tłum!
To bractwo znów jest krnąbrne i uparte,
Najwyższy czas przyłożyć kilka gum! (bis)
 
A gdy spod pały gęgaczy krew wytryśnie,
I w nerę wetnie się wojskowy but
Jutrzenka wstanie znów w ludowej nam ojczyźnie,
I wnet nastanie gospodarczy cud! (bis)
 
Więc wolny szlak chłopcom z Golędzinowa,
Więc wolny szlak gierojom z KBW,
Najwyższy czas zapełnić cele Mokotowa,
I ku wolności wlec w kajdanach lud! (bis)"

 [QZE11::132];[QEQ36::247];wiki;[QCB53::055]
w sieci: 1.9.2013; nr 3358


 

witrynę prowadzi
© R. Antoszewski
Titirangi, Auckland, 
Nowa Zelandia

  Site Meter