Kurioza naukowe / Scientific curiosities ISSN 1176-7545; rok XIV; No 3347

Zestawienie tematyczne prowadzone na bieżąco

     

Jedno zdumienie dziennie...

.
 

Współczujące szczury.

Mając do wyboru smakowity kąsek czy konieczność udzielenia pomocy bliźniemu szczury prawie zawsze wybierają pomoc bliźniemu bez żadnej przewidywalnej nagrody czy rekompensaty.
Trzydzieści par szczurów trzymano w pomieszczeniu gdzie miały swobodę poruszania się, a potem przemieszczono do innego pomieszczenia gdzie miały także swobodę poruszania się z tym, że jeden został zamknięty w osobnej klatce i nie mógł się poruszać. 
Wolne szczury widziały i słyszały zamkniętego pobratymca.
W marę jak niewola jego się przedłużała, widać było wzrastające poruszenie szczurzego towarzystwa. 
Otwarcie pułapki nie było proste, ale większość szczurów wykryła po kilku dniach sposób i natychmiast uwalniała niewolnika. Szczury nie były w żaden sposób tresowane jak klatkę otwierać. Po prostu robiły to z wewnętrznej potrzeby jak tylko wykryły chwyt. Kiedy już znały sposób, za każdym razem od razu szły do klatki i ją otwierały. Nie robiły tego także z potrzeby towarzyskiej. Uwalniały kumpla nawet wtedy, kiedy wypuszczony bywał do innego pomieszczenia bez możliwości przebywania z uwalniającymi. Sama satysfakcja z uwalniania była dostateczną motywacją zabiegów.  Kiedy jednak w zamknięciu była atrapa szczura, pobratymcy nie byli zainteresowani uwalnianiem. 
Dla pełnego poznania motywacji umieszczano w klatce kawałki czekolady, którą szczury bardzo lubiły. Posmakowały nieco, a potem szły otwierać klatkę wypuszczając kumpla, który mógł częstować się czekoladą do woli. Robił to umiarkowanie. Ale jak nie było nikogo do uwalniania, to zjadały wszystko naraz i cześć. Kiedy odwrócono rolę i te poprzednio uwięzione były wolne, a zamknięto poprzednich oswobodzicieli, większość szczurów zajmowała się uwalnianiem, przy tym samiczki robiły to chętniej. 
Badacze wyciągają daleko idące wnioski - współczucie jest wrodzone, wdrukowane w podstawy zachowania i nie wymaga nagradzania czy rekompensaty. Działanie bez współczucia jest sprzeczne z naszym biologicznym dziedzictwem. 
Jak dotąd, tylko szczury, oprócz naczelnych i często ludzi, zdają się rozumieć położenie współbraci, wykazują współczucie swoim zachowaniem, wczuć się w jego położenie i odpowiednio działać.

[QZE11::114];[QEQ36::161]
w sieci: 16.8.2013; nr 3347

 

 


 

witrynę prowadzi
© R. Antoszewski
Titirangi, Auckland, 
Nowa Zelandia

  Site Meter