Kurioza naukowe / Scientific curiosities ISSN 1176-7545; rok XIV; No 3345

Zestawienie tematyczne prowadzone na bieżąco

 

Jedno zdumienie dziennie...

 
.
 

Konkurs plastyczny dla miłośników historii Polski.

Miło mi powiadomić o inicjatywie podjętej przez Ośrodek Działań Artystycznych DOROŻKARNIA w Warszawie. 
Konkurs adresowany jest wyłącznie do dzieci i młodzieży narodowości polskiej, którzy żyją poza granicami Polski, są w wieku 11-19 lat, interesują się historią Polski i chcieliby wypowiedzieć się artystycznie na ten temat.

Do swej pracy należy wybrać jedno wydarzenie, które Waszym zdaniem ważne jest dla Polski. Można sięgać po dowolne wydarzenie, z dowolnego okresu, trzeba jednak uzasadnić swój wybór. Zachęcamy, byście w swych pracach odwoływali się nie tylko do historii najnowszej.

Najlepsze prace zostaną zaprezentowane na dwóch wystawach w Warszawie (w wersji tradycyjnej prezentowanej w pomieszczeniach oraz w wersji banerowej prezentowanej w przestrzeni publicznej) i wydrukowane w katalogach wystaw. Laureaci otrzymają egzemplarze katalogów oraz wydawnictwa płytowe i literackie polskich twórców.

Organizatorzy proszą o wypowiedzenie swoich refleksji na wybrany temat. Wasze spojrzenie na przeszłość Polski będzie także lekcją historii dla publiczności odwiedzającej wystawy w Warszawie, Tarnobrzegu, Płocku, Kutnie, Toruniu i wielu, wielu miastach, w których zaprezentujemy ją w 2014r.

Prace należy przesłać do Domu Kultury DOROŻKARNIA w terminie do 10 października 2013r.

Dalsze informacje znajdują się na stronie sieciowej organizatorów:

www.historypaint.dorozkarnia.pl 

można także uzyskać od organizatorów pisząc na adres:

biuro@dorozkarnia.pl

[QZE11::115];[QEQ40::000]
w sieci 14.8.2013; nr 3345

 

 


 

witrynę prowadzi
© R. Antoszewski
Titirangi, Auckland, 
Nowa Zelandia

  Site Meter