Kurioza naukowe / Scientific curiosities ISSN 1176-7545; rok XIV; No 3331

Zestawienie tematyczne prowadzone na bieżąco

                                                   

Jedno zdumienie dziennie...

 

 

Człowiek krzyżówką szympansa ze świnią.

Pewne poruszenie wywołała hipoteza głoszona przez Dr. Eugene McCarthy. Stwierdził on, że człowiek jest wynikiem krzyżówki szympansa ze ... świnią. 
Na pierwszy rzut oka wydawało się absurdalne, jedynie potwierdzenia można by szukać w naukach społecznych i politycznych..
A jednak wcale nie jest łatwo tę absurdalność wykazać. Okazało się, że przeciwnicy tej hipotezy mają bardzo mało argumentów, a często argumenty polegały na atakach personalnych, nie na istocie rzeczy. Genom człowieka wykazuje wiele zgodności zarówno z genomem szympansa jak i świni.
Najważniejszym zastrzeżeniem była niezgodność chromosomalna. Podnoszono, że różnice genomów są zbyt duże by mogła zajść płodna krzyżówka. Szympans ma 48 chromosomów, a świnia 38 (podczas gdy człowiek ma 46). Ale przegląd świata zwierzęcego wskazuje, że krzyżówki takie są możliwe. Krzyżówka zebry z osłem, nazywana zedonk jest płodna choć zebra ma 44 chromosomy a osioł 62. To samo dotyczy krzyżówki kozy z owcą, tzw geep (owca ma 54, a koza 60 chromosomów). Jeszcze dziwniejszym pod tym względem jest dziobak u którego stwierdzono, że jego genom składa się z materiału genetycznego ssaków i ptaków i oczywiście jest zupełnie udany. Sądzi się, że dziobak powstał w wyniku skrzyżowania zwierzęcia typu wydry z ptakiem w rodzaju kaczki. Stąd ta niezwykła morfologia dziobaka. 
Podnoszono problem prawdopodobieństwa kopulacji. Ale i tu są zastanawiające przykłady. Znane są przypadki kopulacji królika z kotką, a nawet z kurą domową, a także psa z małpą. Takie dziwne preferencje płciowe powstają kiedy osobniki różnej płci odległe systematycznie przebywają ze sobą we wczesnej młodości. Następuje wtedy tzw imprinting (trwałe wpojenie, wdrukowanie) i bariery, wobec braku odpowiednich partnerów, zanikają. Świnia ma wyjątkowo dużo cech genetycznych wspólnych z człowiekiem, nie musi to jednak być dowodem potwierdzającym tę hipotezę. Przenoszenie genów mogło nastąpić horyzontalnie poprzez np retrowirusy, a nie przez krzyżowanie, szczególnie że człowiek przez wiele tysiącleci był w bliskim kontakcie ze świńmy. W tym kontekście jednak dziwnym się wydaje fakt, że u człowieka nie widać horyzontalnego przenoszenia genów od psa, choć tak samo długo, a może dłużej pozostaje w kontakcie z człowiekiem. 
Koledzy po fachu zachęcali badacza by podjął próby eksperymentalne. Ten jednak wzbrania się, nie ze względów genetycznych, ale etycznych. Mogłaby powstać tą drogą istota inteligentna, ale nie będąca człowiekiem. Wtedy los takiej istoty podobnej do świni z ludzkim intelektem byłby bardzo niepokojący. A także ludzkość mogłaby być wystawiona na sąsiedztwo o nieobliczalnych skutkach...
Badania będą trwały ale głównie w oparciu na obszernych katalogach genomów dostępnych w internecie i dających się zestawiać iporównywać elektronicznie, co do niedawna po prostu nie było możliwe. 

[QZE11::099];[QEQ35::217]
w sieci 28.7.2013; nr 3331

 

 


 

witrynę prowadzi
© R. Antoszewski
Titirangi, Auckland, 
Nowa Zelandia

  Site Meter