Kurioza naukowe / Scientific curiosities ISSN 1176-7545; rok XIV; No 3318

Zestawienie tematyczne prowadzone na bieżąco

 

.
 

Odznaczenie państwowe Krzysztofa Pfeiffera.

Kilka tygodni temu mieliśmy w Auckland miłą uroczystość. Ambasador RP w Nowej Zelandii pani Beata Stoczyńska odznaczyła naszego kolegę Krzysztofa Pfeiffera Złotym Krzyżem Zasługi w uznaniu jego działalności ma polu zbliżenia kultury polskiej i nowozelandzkiej (maoryskiej). 
Krzysztof Pfeiffer jest znanym artystą fotografikiem, pracownikiem Muzeum Narodowego w Auckland. Jego fotografie ozdabiają wiele fundamentalnych dzieł na temat kultury maoryskiej, a także piękna ziemi nowozelandzkiej. Jest autorem szeregu wystaw na ten temat zorganizowanych w Polsce, a także wielu innych krajach.
Życzymy mu dalszych sukcesów na niwie sztuki fotograficznej i zbliżenia kultur.


ten uradowany młody pan z szacowną siwizną to Krzysztof Pfeiffer,
a szpilę wsadza mu osobiście, poprzez wstążkę odznaczenia,
pani Ambasador.

Inne informacje na ten temat na tej stronie:
Sztuka Pacyfiku okiem artysty fotografika;
Nowa Zelandia okiem artysty fotografika;
Ksiazki i albumy z fotografika Krzysztofa Pfeiffera;
Wystawa fotograficzna Te Ara.

[QZE11::087];[QEQ33::122];RA-ihug
w sieci 13.7.2013; nr 3318

 

 


 

witrynę prowadzi
© R. Antoszewski
Titirangi, Auckland, 
Nowa Zelandia

  Site Meter