Kurioza naukowe / Scientific curiosities ISSN 1176-7545; rok XIV; No 3310

Zestawienie tematyczne prowadzone na bieżąco

 

Jedno zdumienie dziennie...

 

.

Plastisfera, nowa jakość ekologiczna.

Na naszych oczach powstaje nowa jakość ekologiczna którą nazwano plastisferą. Morza i oceany pełne są plastikowego śmiecia w różnej postaci. Oprócz całych elementów plastikowych jak pojemniki, butelki i różne opakowania, które po jakimś czasie opadają na dno lub wyrzucane są na plaże, wody morskie pełne są zawieszonych w wodzie drobnych kawałków plastiku różnych odmian, rzędu milimetra i mniejsze, które swobodnie poruszają się w prądach morskich i w tej chwili są wszędzie. 
Badacze amerykańscy zebrali przy pomocy gęstych siatek drobne ułamki plastikowe z powierzchniowych warstw wód w północnych akwenach Atlantyku. 
Przy pomocy mikroskopii elektronowej i sekwencjonowania materiału genetycznego zidentyfikowali ponad 1000 różnych bakterii i mikroorganizmów, oraz wiele form niemożliwych do jednoznacznej identyfikacji pokrywających tą plastikową flotylę. Wykryli tam glony, rośliny, bakterie zarówno autotroficzne jak i heterotroficzne, wreszcie drapieżców karmiących się nimi, oraz szereg ich symbiontów. Jednym słowem cały system ekologiczny który dzięki plastikowej zawiesinie wędruje po całym świecie. Bez takiego nośnika zespół ten by nie istniał, a przynajmniej nie mógłby się rozprzestrzeniać. Tak więc w przeciągu ostatnich sześćdziesięciu lat, od nastania ery plastikowej, powstał nowy system biologiczny na nowym nośniku jakby płynnej rafie plastikowej. Inne zawiesiny w morzu, jak pióra ptasie, kawałki drewna czy drobne glony także są nośnikami zespołów biologicznych, ale są one mniej trwałe w porównaniu do plastiku i ich mikrobiologiczny skład różni się od plastisfery. 
Z ekologicznego punktu widzenia wyłaniają się dwie istotne sprawy. W tej plastisferze wykryto szereg patogenów które w ten sposób znalazły dogodny nośnik i mogą pojawiać się w miejscach, do których dotarcie bez nośnika nie byłoby możliwe. 
Drugi aspekt, bardziej optymistyczny to fakt, że takie populacje biologiczne jednak przyczyniają się do rozkładu plastiku, na pływających kawałkach widać pęknięcia i nadżerki, co może w dalszej perspektywie przyspieszyć proces samooczyszczania się mórz i oceanów.


Powierzchnia kawałka plastiku pokryta orzęskami, 
bakteriami symbiotycznymi, okrzemkami 
z widocznymi pęknięciami i nadżerkami
(skaningowy mikroskop elektronowy).

Inne notki na ten temat:
albatros pełen plastiku;
tragedia na Midway;
szaleństwo butelek plastikowych.

[QZE11:0075];[QEQ35::056]
w sieci: 3.7.2013;  nr 3310

 

 

witrynę prowadzi
© R. Antoszewski
Titirangi, Auckland, 
Nowa Zelandia

(wybrane do publ. R. Antoszewskiego)

Site Meter