Kurioza naukowe / Scientific curiosities ISSN 1176-7545; rok XIV; No 3309

Zestawienie tematyczne prowadzone na bieżąco

 

Jedno zdumienie dziennie...

 

.

Kwiaty i obrządek pogrzebowy.

Kwiaty z nieznanych względów mają szczególne emocjonalne znaczenie dla człowieka. Żadne inne stworzenia nie używają kwiatów podobny sposób, no może tylko altanniki stroją czasem swoje stanowiska dla przywabienia samiczek. Ale trudno nam się wczuć w przeżycia estetyczne altannika. Jak i kiedy kwiaty zaczęły mieć dla człowieka niekonsumpcyjne znaczenie nie wiadomo. Ścisłe określić jest trudno ze względu nietrwałość tkanek z których są zbudowane kwiaty. Pomaga tu czasem analiza palinologiczna. Pyłek kwiatowy jest niezwykle trwały i posiada cechy na podstawie których można określić przynależność systematyczną znalezisk. 
Najstarsze ślady stosowania kwiatów dla uczczenia (?), oddania hołdu (?) zmarłym wykryto w miejscach pochówku Neandertalczyków w górach Zagros w Iraku datowane są na 40.000 - 60.000 lat p.n.e. Dane te są jednak niepewne, nie wykryto resztek roślin a tylko pyłek kwiatowy być może znajdujący się tam z innych powodów. Inni uczeni datują wiek znaleziska na 10.000 lat. Badań przy pomocy radiowęgla nie udało się przeprowadzić. 
Ostatnio archeolodzy pracujący na stanowiskach Wadi-an-Natuf w Izrealu (góra Karmel) odkryli miejsce jednoznacznie wskazujące na ozdobienie pochówku kwiatami. Wykopaliska należą do kultury natufejskiej (mezolit, koniec plejstocenu) przeżywającej rozkwit między 10.500 a 9.000 lat p.n.e.   
Zwłoki ułożone są w grobie wydrążonym w skale, na płaskie dno położono najpierw warstę mułu, rozesłano kwiaty i na kwiatach ułożono zwłoki. Zwłoki wtłoczyły liście w muł i tak zachowały się ich dokładne odciski. Są one na tyle dokładne, ze pozwalają określić przynależność systematyczną roślin.  Była to szałwia, mięta i trędownik. W otoczeniu znaleziono także wiele tzw fitolitów, mikroskopijnych struktur mineralnych wytwarzanych przez rośliny odkładające w ten sposób krzem pobierany z gleby. Analiza przeprowadzona przy pomocy radiowęgla pozwala na dosyć dokładne określenie czasu pochówku. Rzecz działa się między 13.700 - 11.700 lat temu .. na wiosnę. Jest to więc najstarsze, jak dotąd, znalezisko świadczące o używaniu kwiatów do obrządku chowania zmarłych. Zdjęcie przedstawia ułożenie kości w skalnym grobie. 
Po uwzględnieniu ułożenia kości, uwzględnieniu śladów roślin i ubraniu kości w ciało grób przedstawia się nieco inaczej. 

Oczywiście zupełnie nie mamy pojęcia o podkładzie emocjonalnym i obyczajowym znaleziska. Nie potrafimy wczuć się w psychikę ludzi sprzed dwunastu tysięcy lat, jednak można zauważyć analogie między tamtymi czasami a współczesnym traktowaniu zmarłych. 

w tle: szałwia odm. 'victoria'
[QEQ33::275];[QEQ33::067]8;[QNK03::040];[QKA29::011]
w sieci: xxxx; nr xxxx

 

 

witrynę prowadzi
© R. Antoszewski
Titirangi, Auckland, 
Nowa Zelandia

(wybrane do publ. R. Antoszewskiego)

  Site Meter