Kurioza naukowe / Scientific curiosities ISSN 1176-7545; rok XIV; No 3276

Zestawienie tematyczne prowadzone na bieżąco

 

Jedno zdumienie dziennie...

 

.

Pożyteczność ozdobnych roślin pokojowych.

Rośliny pokojowe zaspakajają psychiczne potrzeby człowieka. Być może to przejaw nostalgii za czasami najdawniejszymi? Mówimy, mają wartość estetyczną, ale na tym właśnie polega estetyczna satysfakcja. Wiemy, że mają zdolność psychicznego uspakajania. Po koszmarnym śnie należy popatrzeć na zieleń roślin i koszmar przepada jak liściem odjął. 
Ale okazuje się także, że spełniają też zupełnie przyziemną rolę - oczyszczają powietrze wnętrza mieszkań i biur. Jakby biorą na siebie trucizny, których jest coraz więcej, bo maja na to swoje biochemiczne sposoby.
Zanieczyszczenie powietrza to także ważny problem dla lotów kosmicznych.  O ile zawartość zanieczyszczeń powietrza w mieszkaniach i przede wszystkim biurach jest ważna, ale zawsze jakoś można sobie z tym poradzić przez otwarcie okna (jeśli na zewnątrz jest lepiej niż w domu), dla kosmonautów to sprawa absolutnie zasadnicza. Niedarem zajęła się tym zagadnieniem NASA (National Aeronautics and Space Administration). Kosmonauta okna nie otworzy, choćby nie wiem jak śmierdziało. Dlatego właśnie sprawą tą zajęła się NASA. 
Przebadano kilkanaście gatunków roślin zwanych pokojowymi. Badane rośliny umieszczano w szczelnych kamerach do których wprowadzano gazy stanowiące zanieczyszczenie przestrzeni zamkniętych, np biur, mieszkań, środków transportu czy kabin kosmonautów. Wyniki okazały się nieoczekiwanie interesujące. Stwierdzono, że niektóre rośliny są tak skuteczne, iż będą zabierane w podróże kosmiczne jako towarzysze od brudnej roboty. 
Szkodliwe dla człowieka chemikalia wnikają do roślin przez aparaty szparkowe i włączają się do ich kotła metabolicznego włączając się w cykle metaboliczne jakby nigdy nic. Ale korzenie i gleba też mają udział w tym procesie. 
Opracowano metodę polegającą na połączeniu dotychczas stosowanych filtrów chemicznych z filtrami biologicznymi. Rośliny ukorzenione są bezpośrednio w węglu aktywowanym filtrów i tam powoli usuwają zanieczyszczenia wyłapane przez węgiel aktywny regenerując jego zdolność absorpcyjną.

Oto główne zanieczyszczenia zamkniętych pomieszczeń. Zwróćmy uwagę na fakt, że to nowość w otoczeniu człowieka przyniesiona z technizacją życia codziennego. W pomieszczeniach dawnego typu głównym zanieczyszczeniem był dym, ewentualnie wyziewy zwierząt. Obecnie skład zanieczyszczeń i ich pochodzenie są inne.
Benzen jest powszechnie stosowanym rozpuszczalnikiem i składnikiem benzyny, farb, plastyków i gumy. Ma właściwości mutagenne, jest drażniący i rakotwórczy, może powodować aberracje chromosomalne i białaczkę u ludzi. Zdecydowanie negatywnie wpływa na system nerwowy człowieka, wywołuje zawroty i bóle głowy, zaburzenia psychiczne i odurzenie, stąd jest tak umiłowany przez wąchaczy- sniffersów. Trójchloroetylen (tzw. Tri) jest używany do 'czyszczenia na sucho', jest składnikiem lakierów, farb drukarskich i klejów Ma także właściwości kancerogenne.  
Formaldehyd (formalina) ma właściwości drażniące błony śluzowe oczu, nosa i gardła. Łączy się z białkami i może prowadzić do alergii różnego rodzaju. Najpoważniejszym schorzeniem związanych z formaldehydem jest astma. Ostatnio stwierdzono także, że osoby narażone na kontakt z formaliną zapadają na rzadką formę raka krtani. 
O szkodliwości tlenku węgla nie trzeba nikogo przekonywać. 

Światowa Organizacja Zdrowia ocenia, że lotne skażenia powietrza mieszkań i biur są przyczyną śmierci 1,6 miliona osób rocznie, co stanowi 2,7% wszystkich zgonów powodowanych różnymi schorzeniami. 

A to jest wykaz najbardziej przydatnych roślin ozdobnych skutecznie usuwających formaldehyd, benzen, trójchloroetylen i tlenek węgla:
* Rafidofora, (Rhaphidophora aurea, zwana też Epipremnum aureum i Scindapsus, rodz. Araceae, obrazkowate, o niej wkrótce osobno), 
* zielistka (Chlorophytum, rodz. Liliaceae, liliowate), 
* Filodendron (Philodendron, rodz. Araceae, obrazkowate), 
powyższe okazały się najbardziej skuteczne w usuwania formaldehydu.
Inne: 
* Chamedora (Chamaedorea seifritzii, palma z rodz. Arecaceae), 
* Aglaonema modestum, rodz. obrazkowate Araceae,
* bluszcz, (Hedera Helix, rodz. Araliaceae, araliowate),
* gerbera, (Gerbera jamesonii, rodz. astrowate, Asteraceae), 
* złocień, Chrysantheium morifolium, rodz. Asteraceae. astrowate),
gerbera i złocienie okazały się najbardziej skuteczne w usuwaniu benzenu, 
* szereg gatunków i odmian draceny, (rodz. szparagowate): 
Dracaena “Janet Craig”, 
Dracaena marginata, 
Dracaena Massangeana, 
Dracaena
'Warneckii'
* wężownica - 'język teściowej', (Sansevieria laurentii, rodz. Asparagaceae, szparagowate, 
* skrzydłokwiat, (Spathiphyllum, rodz. Araceae, obrazkowate. 

Wszystkie te rośliny dostępne są w Polsce i doskonale udają się w warunkach domowych czy biurowych. 

Trzeba zaznaczyć że tę ozdrowieńczą rolę tych roślin zawdzięczamy przede wszystkim podstawowym różnicom miedzy metabolizmem roślinnym a zwierzęcym. Pozwala to skierowywać szkodliwe składniki dla człowieka na inne drogi metaboliczne nieszkodliwe dla roślin lub nawet stymulujące ich aktywność. 

w tle wspomniana wyżej rafidofora
[QZE11::019];[QHB13::158]210;[QEQ32::133]5,8
w sieci: 20.5.2013, nr 3276

 

 

witrynę prowadzi
© R. Antoszewski
Titirangi, Auckland, 
Nowa Zelandia

(wybrane do publ. R. Antoszewskiego)

  Site Meter