Kurioza naukowe / Scientific curiosities ISSN 1176-7545; rok XIV; No 3268

Zestawienie tematyczne prowadzone na bieżąco

Jedno zdumienie dziennie...

 
.
 

Rozwój umysłowy dzieci a skażenie środowiska antypirenami.

W szpitalu dziecięcym w Cincinnati przeprowadzono kilkuletnie badania nad związkiem między zawartością bromowanych antypirenów w krwi kobiet ciężarnych i cechami psychicznymi ich dzieci. Badania prowadzono przez pięć lat, co roku przeprowadzano z dziećmi test na inteligencję i inne cechy psychiczne. Stwierdzono, że dziesięciokrotny wzrost zawartości antypirenów we krwi matek w czasie ciąży związany jest z obniżeniem wskaźnika IQ aż o cztery punkty u pięcioletnich dzieci. Dzieci te miały także istotny wzrost trudności w skupianiu się. 
Podobne badania przeprowadzono w Atlancie na dzieciach siedmioletnich i otrzymano podobne wyniki.

Sprawa palności materiałów w otoczeniu człowieka to rzecz nurtująca ludzi od najdawniejszych czasów. Już Rzymianie wypracowali sposób na obniżanie zapalności drewna z którego konstruowano maszyny oblężnicze, a w Anglii zgłoszono pierwsze patenty z tym związane już w XVIII wieku. 
Sprawa nabrała szczególnego znaczenia kiedy całe nasze otoczenie, wnętrza mieszkań, miejsca użytku publicznego, środki transportu, wypelnione zostały plastikami różnego rodzaju i sprzętem elektronicznym w którym łatwo o przegrzanie i samozapłon. Wtedy wydawało się, że antypireny są idealnym rozwiązaniem. 
Antypireny to związki chemiczne obniżające zapalność wszelkich substancji które można nimi potraktować. Jest ich bardzo wiele, ale najskuteczniejsze okazały się bromowane etery dwufenylowe  (polybrominated diphenyl ethers - PBDEs).

Liczba wbudowanych atomów bromu może być rożna, od dwóch do pięciu. Pięciobromowane okazały się bardzo skuteczne. 
W latach 70tych w USA wprowadzono prawo nakazujące obniżanie zapalności mebli przez traktowanie antypirenami. Meble i inne materiały powinny przejść próbę - powinny nie zapalać się po 12 sekundowym wystawieniu na otwarty mały płomień. 
I tak antypireny znalazły się dosłownie wszędzie, w meblach, materiałach budowlanych, samochodach i samolotach, w wykładzinach podłogowych, dywanach, poliuretanowych gąbkach, w elektronice, tekstyliach i zabawkach. Oczywiście nie tylko w Stanach Zjednoczonych, ale także we wszystkich krajach uprzemysłowionych. 
Wprawdzie w r. 2004 zaprzestano dodawać bromowane antypireny do środków masowego użytku, w Europie także ograniczenia powoli nabierają mocy prawnej, na niewiele to się zdaje. Antypireny pojawiły się w e krwi 97 procent mieszkańców USA, w tym 5 procent w stężeniu niebezpiecznym dla zdrowia. Rzecz w tym, że antypireny, jako substancje lotne, uwalniają się stopniowo z materiałów nimi potraktowanych, a uwalnianie to może trwać latami. Przesycają w ten sposób atmosferę mieszkań i miejscach publicznych, a co najgorsze, ich biologiczny półokres trwania jest bardzo długi. Po prostu organizm ich nie wydala i bardzo powoli metabolizuje. Symulują w organizmie hormony zaburzając cały system hormonalny, demolują na przykład hormonalne funkcje tarczycy. Występują oczywiście w mleku matek karmiących a także przedostają się do płodów. Bariera łożyskowa nie hamuje ich przedostawania się z krwi matki do płodu. Stąd te wyniki badań wspomniane na początku, a więc z obniżanie wskaźnika inteligencji i trudności w skupianiu uwagi u dzieci. 
W miarę możności należy ograniczać ich uwalnianie się i przechodzenie do organizmu.
Można to robić przez uszczelnianie okryć mebli zawierających gąbki poliuretanowe, zmywać powierzchnie plastikowe i myć często ręce. 

(więcej o skażeniu p. tu.

[QZE11::025];[QEQ34::048]9,59,73;[QEP78-298];[QEQ26-056];[QEP54-021];[QEP46-186]
w sieci 10.5.2013; nr 3268

 

 


 

witrynę prowadzi
© R. Antoszewski
Titirangi, Auckland, 
Nowa Zelandia

(wybrane do publ. R. Antoszewskiego)

  Site Meter