Seria poetycka; Polish poetry (English translations) ISSN 1176-7545; rok XIV; No 3254

Zestawienie tematyczne prowadzone na bieżąco

 

 

.
TADEUSZ BOROWSKI

1922-1983

POŻEGNANIE Z MARIĄ

Jeżeli żyjesz – to pamiętaj,
że jestem. Ale do mnie nie idź.
W tej nocy czarnej, opuchniętej
śnieg się do szyb płatami klei.

I gwiżdże wiatr. I nagi kontur
drzew bije w okno. I nade mną
jak dym zagasłych miast i frontów
płynie niezmierna głucha ciemność.

Jak strasznie cicho! Po cóż było
aż dotąd żyć? Już tylko gorycz.
Nie wracaj do mnie. Moja miłość
jest zżarta ogniem krematorium.

Stamtąd cię miałem. Twoje ciało
w świerzbie, w flegmonie tak się pięło
jak obłok wzwyż. Stamtąd cię miałem,
z niebiosów, z ognia. Przeminęło.

Nie wrócisz do mnie. Razem z tobą
nie wróci wiatr, co mgłą się opił.
Nie wstaną ludzie z wspólnych grobów
i nie ożyje kruchy popiół.

Nie chcę, nie wracaj. Wszystko było
grą naszą, złudą, czczym teatrem.
Krąży nade mną twoja miłość
jak dym człowieka ponad wiatrem.
1947

GOOD-BYE TO MARIA

If you’re alive, then keep in mind
I still exist. But do not come!
In this black, swollen, awful night
snowflakes stick to the glass, like gum.

The wheeze of wind. The naked beating
of tree-shapes on the window panes.
Like smoke from some extinguished city
the dull and endless darkness streams.

What dreadful calm! Is there enough
to carry on? Just bitter gloom.
Do not return. For all my love’s
by crematorium fires consumed.

From there you came. In scabies’ flame,
in itch, your flesh swelled on and on
like some pink cloud. From there you came,
from heaven, fire. Now, it’s all gone.

You’ll not return. Nor shall return
the wind, drunk with the cloying mist.
From common graves the dead won’t stir,
nor fragile ash again exist.

No, come not back. A dance we led,
delusion, nonsense, moment’s spin.
Your love still circles overhead
like human smoke above the wind.


Źródło: The Word; Słowo
Two hundred years of Polish poetry,
Dwieście lat poezji polskiej.
Blackheath NSW, Australia, 2010 (za zgodą)

translated by:

Marcel Weyland (Sydney)
marcel.weyland@bigpond.com

[QZM04::061];[QAB08::217]p270-1;  w sieci 19.4.2013; Nr 3254


 


 

witrynę prowadzi
© R. Antoszewski
Titirangi, Auckland, 
Nowa Zelandia

  Site Meter