Kurioza naukowe / Scientific curiosities ISSN 1176-7545; rok XIV; No 3236

Zestawienie tematyczne prowadzone na bieżąco

.
 

Wielkanoc XIV - XV w.

A na rozważania wielkanocne podsuwam kilka ilustracji z dawnych czasów. 
Tak oto artyści XIV i XV wieku widzieli Ukrzyżowanie i Zmartwychwstanie:


Drzeworyt Antoniego Kobergera zamieszczony w pięknej księdze wydanej w 1491 r.:
'Schatzbehalter oder schrein der waren reichtuemer des hails vnnd ewyger siligkeit' 
Stephana Fridolina (drzeworyt nr 81), 
przechowywanej w Norymberdze, w kościele św. klasztornym św. Klary
(
pisownia tytułu wg oryginału).
Kilka reprodukcji drzeworytów znajduje się w książce:
Horst Kunze; Geschichte der Buchillustration in Deutschland das 15. Jahrhundert;
Insel-Verlag, Leipzig, 1975.

A Ukrzyżowanie przedstawiano tak:


Ilustracja w załączniku do monumentalnego dzieła
'Liber Chronicarum'  wydanej w 1493 r. w Norymberdze 
zwanego też 'Kroniką Norymberską' (wydanie łacińskie i niemieckie).
Całość łacińską, kolorowaną, można sprowadzić spod adresu:
http://www.wdl.org/static/c/4108/service/4108.pdf
(763 str, 102 Mb)
 a reprodukcję (czarno-białą) wersji niemieckiej wydano:
Verlag Konrad Köbl, Grünwald bei München, 1975.
(Ukrzyżowanie jest tylko w wersji sieciowej)

A tak przedstawiał artysta angielski samo Zmartwychwstanie.


Chrystus zwycięsko wychodzi z grobu potrąciwszy nieco strażnika.
Płaskorzeźba alabastrowa z XIV w. z Notingham.

[QZE10::179];[QAB04432]p362;28p295;[QCB31::013]p732;[QEQ31::192]
w sieci 28.3.2013; nr 3236

 

 


 

witrynę prowadzi
© R. Antoszewski
Titirangi, Auckland, 
Nowa Zelandia

  Site Meter