Kurioza naukowe / Scientific curiosities ISSN 1176-7545; rok XIV; No 3168

Zestawienie tematyczne prowadzone na bieżąco

 

Jedno zdumienie dziennie...

 

 
Dziwności świata tego...
(pigułki zoologiczne)

Jadowita czarna mamba afrykańska, Dendroaspis polylepsis zawiera w swoim jadzie silny środek przeciwbólowy - mambalginę. Jest to substancja białkowa działająca tak skutecznie jak morfina, ale bez skutków ubocznych w rodzaju bólu głowy, zaburzeniom w myśleniu i skurczów mięsniowych. Na dodatek morfina uzależnia, czego nie robi mambalgina. Zagadką pozostaje, po co jadowita mamba znieczula swoje swoje ofiary? Istnieją nadzieje zastosowania mambalginy w medycynie. [qeq24::046]b

Pająk domowy produkuje taką substancję klejącą, która gwarantuje równocześnie słabą i silną przyczepność. Różna funkcja jednego i tego samemego kleju wynika ze sposobu wytwarzania miejsc przyczepu. Bada się możliwość wykorzystania tej właściwości dla celów przenysłowych. [qeq24::050]

Niekoniecznie najsilniejszy, ale najmilszy osobnik przeżywa najdłużej wśród pawianów. Samotnicy mają mniejszą przeżywalność. [qeq24::052]

W sygnałach głosowych wysyłanych przez nietoperze zawarte są dane osobiste, seks i inne sygnały o pozycji w grupie społeczne, a także sygnały o agresji czy atrakcji seksualnej, czyli cały pijar! (PR). Dzieci nietoperzy gurzą. Podobne sygnały wysyłają też delfiny. [qeq24::056]

Na Florydzie wprowadzono zakaz ujeżdżania manatów. Manaty (Trichechus), to ssaki z rzędu syren, duże (2,5 - 4 m), przyjazne zwierzaki mórz tropikalnych zagrożone wyginięciem. Nie wolno ich ujeżdżać, bo szybko się oswajają i łatwo stają się łupem mniej przyjaźnie nastawionych łowców.   [qeq24::060]

Sygnałem dla rozpoczęcia pierwszego ssania u noworodków jest zapach specyficzny dla ich matek. Produkowany jest już z płynem owodniowym. Bez rozpoznania tego sygnału noworodki skazane są na odwodnienie i giną. Tak przynajmniej jest u myszy. [qeq24::075]

Dwunogie opierzone dinosaury (oviraptory) żyjące 75 milionów lat temu na Gobi miały umięśnione ogony ze sztrukturami kostnymi umożliwiającymi podtrzymywanie i manipulowanie wielkimi wachlarzami piór służącymi do prezentacji i tańców przy wabieniu partnerów. [QEQ28::050]

[QZE10::115]
w sieci 3.1.2013; nr 3168

 

 


 

witrynę prowadzi
© R. Antoszewski
Titirangi, Auckland, 
Nowa Zelandia

  Site Meter