Kurioza naukowe / Scientific curiosities ISSN 1176-7545; rok XIII; No 3136

Zestawienie tematyczne prowadzone na bieżąco

Jedno zdumienie dziennie...

 
.

O pewnych zasadniczych różnicach w ocenie płci.

Podstawowe różnice między płciami zna każde dziecko. Wie gdzie patrzeć i na co patrzeć i werdykt jest w zasadzie jednoznaczny (poza rzadkimi przypadkami parad ulicznych).
Są jednak różnice między płciami, bardzo istotne, ale bardziej ukryte, które decydują o naszym zachowaniu, a często o losie, jakby z drugiego rzędu. 
Chodzi o to, że inaczej patrzymy na kobiety, na co innego zwracamy uwagę, a inne cechy zwracają naszą uwagę kiedy patrzymy na mężczyzn. 

Przeprowadzono eksperyment z grupą 227 młodych osób pokazując im 48 fotografii kobiet i mężczyzn, a potem pokazywano dwa zdjęcia tej samej osoby, ale jedno ze zdjęć było nieco zmienione, np rozszerzona klatka piersiowa, poprawiony biust itp. 
Okazało się, że wybieranie zdjęć było poprawniejsze gdy zmiany dotyczyły szczegółów anatomicznych u kobiet, a zdjęcia mężczyzn były lepiej identyfikowane przy zmianach całej sylwetki
Wyciągnięto stad wniosek, że patrząc na kobiety inne cechy są identyfikatorami niż przy patrzeniu na mężczyzn. Mężczyzn widzimy bardziej całościowo, kobiety widzimy w szczegółach. 

Porównać to można do oglądania wyłożonych części oferowanych do zakupu w sklepie w przypadku kobiet, w porównaniu do wybierania odpowiedniego towaru w ofercie całościowej na jarmarku powiatowym. 

 

Może to mieć znaczenie np przy wyborze partnera czy kompana, a ugruntowane mogło zostać ewolucyjnie.

[QZE09::174];[QEQ21::120]
w sieci 25.11.2012; nr 3136

 

 


 

witrynę prowadzi
© R. Antoszewski
Titirangi, Auckland, 
Nowa Zelandia

  Site Meter