Kurioza naukowe / Scientific curiosities ISSN 1176-7545; rok XIII; No 3126

Zestawienie tematyczne prowadzone na bieżąco

Jedno zdumienie dziennie...

 
.
 

Umiarkowane picie alkoholu w ciąży a wskaźnik inteligencji dzieci.

Sprawa związku między umiarkowanym piciem alkoholu przez kobiety w ciąży a inteligencją dzieci jest kontrowersyjna. Wyniki badań były sprzeczne, czasem pozostawały pod wpływem nacisków biznesowych albo ideologicznych. Komplikowały na dodatek czynniki genetyczne. Jeśli przyjąć, że istotny jest alkohol docierający do mózgu płodu, cechy genetyczne matki są bardzo ważne. Chodzi o to, w jakim stopniu jest ona w stanie kontrolować zawartość alkoholu we krwi po spożyciu np wina. Osoby szybko metabolizujące alkohol, co jest zależne od kilku genów, będą miały mniej alkoholu we krwi po wypiciu i zniknie on szybciej. Odwrotnie jest z osobami powolnymi w tym względzie. 

Podjęto bardzo podstawowe i solidne badania na ten temat związku między spożywaniem alkoholu przez kobiety ciężarne a wskaźnikiem inteligencji IQ ich dzieci. W badaniach uwzględniono cztery warianty genowe regulujące szybkość metabolizmu etanolu, co pozwoliło na skorygowanie wyników ze względu na tryb życia matki i czynniki socjalne jak dieta, palenie papierosów, stan majątkowy, wykształcenie czy wiek matki. Przebadano ponad cztery tysiące kobiet i ich dzieci, przy tym bardzo dokładnie określono i pilnowano, żeby badaniami objąć kobiety pijące umiarkowanie. Za takie uważano tylko te, które w czasie ciąży piły jedną do sześciu jednostek alkoholu na tydzień. (Za jednostkę alkoholu przyjmuje się w USA 10 ml etanolu, w Australii 10 g, odpowiada to 12,7 ml.) Nie brano pod uwagę pijących mniej, odrzucano też te, które w czasie ciąży choć raz wypiły więcej. Kobiety wypełniały szczegółowe ankiety. Badania ankietowe prowadzono po 18 i 32 dwóch tygodniach ciąży.
Test inteligencji dzieci prowadzono w wieku ośmiu lat posługując się skróconym testem Wechslera do badania inteligencji dzieci. Wyniki odnoszono do wariantów genowych regulujących poziom alkoholu we krwi dochodzącej do mózgu płodów. 

Okazało się, że umiarkowane spożywanie alkoholu przez matkę w czasie ciąży, dotąd uważane za nieszkodliwe, a nawet za pożyteczne, obniża wskaźnik inteligencji IQ dzieci o 2 punkty na jeden wariant genetyczny. 
Biorąc pod uwagę staranność doboru osób badanych oraz posługiwanie się metodą statystyczną pozwalającą na wykluczenie czynników socjalnych wniosek jest jeden - nawet umiarkowane spożywanie alkoholu w czasie ciąży ma negatywny wpływ na inteligencje dziecka. Zupełne powstrzymanie się od picia alkoholu w czasie ciąży jest oczywistym wnioskiem jaki należy wyciągnąć z tych badań. 

[QZE10::075];[QEQ26::030]4
16.11.2012; nr 3126

 

 


 

witrynę prowadzi
© R. Antoszewski
Titirangi, Auckland, 
Nowa Zelandia

  Site Meter