Seria poetycka; Polish poetry (English translations) ISSN 1176-7545; rok XIII; No 3058

Zestawienie tematyczne prowadzone na bieżąco

   

 

.
Tadeusz Borowski

(1921–1951)

POWRÓCĄ ŻOŁNIERZE...

Powrócą żołnierze z pobojowisk,
powrócą więźniowie z obozów
powrócę i ja i opowiem
o moich dziwacznych losach.

O śmierci milionów ludzi
bez mszy, olejów, pogrzebu,
o zbrodni, o skardze, o złudzie
i o dzieleniu się chlebem.

O głupiej nadziei, o woli,
o wierze w świat sprawiedliwy,
zrozumiesz moją gorycz,
nie będziesz, się, Matko, dziwić.
1946

THE MEN WILL RETURN FROM THE BATTLES...

The men will return from the battles,
the inmates come back from the camps,
I, too, shall come back, and will tell them
about my own curious events.

Of deaths of millions of people,
– no mass, oil, nor burying the dead,
of crimes, of complaints and of cheating,
and of the sharing of bread.

Of foolish hope, of the firmness,
faith that a just world shall rise,
and you’ll understand my rancour,
and will not be, Mother, surprised.

Źródło: The Word; Słowo
Two hundred years of Polish poetry,
Dwieście lat poezji polskiej.
Blackheath NSW, Australia, 2010 (za zgodą)

translated by:

Marcel Weyland (Sydney)
marcel.weyland@bigpond.com

[QZE10::003];[QAB08::217]p234; w sieci: 1.9.2010; Nr 3058[2489]


 


 

witrynę prowadzi
© R. Antoszewski
Titirangi, Auckland, 
Nowa Zelandia

  Site Meter