Kurioza naukowe / Scientific curiosities ISSN 1176-7545; rok XIII; No 3056

Zestawienie tematyczne prowadzone na bieżąco

 

Jedno zdumienie dziennie...

 

.

O sile sprawczej obrotów Ziemi.

Każdy z osobistego doświadczenia wie, że słonce wędruje dookoła Ziemi. Inaczej skąd by się wzieło wieczorem na zachodzie, kiedy rankiem było na wschodzie? Nic dziwnego, że większa część mieszkańców kuli ziemskiej tak uważa, bo przecież mają ludzie oczy do patrzenia.
Ale z Kopernikiem nie ma co wojować, szczególnie że to nasz ziomal. Skoro już zgadzamy się na heliocentryzm, pozostaje pytanie, jak to jest, że Ziemia się obraca wystawiając z fanatyczną wręcz regularnością coraz to inną część swej powierzchni do słońca, jakby dbając o równomierne opalanie. 
Odpowiedź znajdujemy na mapie świata wydanej jeszcze przed kopernikowską rewolucją, bo w roku 1532, podczas gdy zasadnicze dzieło Kopernika ukazało się w roku 1543. (Ale trzeba zauważyć, że  Kopernik zapowiedź teorii napisał już w r. 1509 i rozprowadzał w licznych odpisach.) 
Autorstwo mapy przypisuje się, rzecz nie jest pewna. Albo autorem jest Sebastian Münster, albo sam Hans Holbein. 
Na mapie widzimy dwoje aniołków pracowicie obracających kulę ziemską przy pomocy olbrzymich korb. Jeden na północy, drugi na południu. Proporcjonalnie do wielkości przedstawionych kontynentów, korby musiały mieć kilkaset kilometrów a aniołki z tysiąc, no i praca nie była łatwa, co widać na twarzy, szczególnie tego aniołka północnego. Może pomagały im w tym skrzydełka. Oczywiście ich wysiłki musiały być idealnie zsynchronizowane. 

 
Aniołek z korbą na biegunie północnym


a ten na południowym.

Praca tego zespołu anielskiego wyjaśnia także owo kontrowersyjne zatrzymanie się ziemi opisane w Biblii w księdze Jozuego (Księga Jozuego 10:12-13). Czytamy tam: 
"... Wtedy, a było to w dniu, kiedy Pan wydał Amorejczyków w ręce synów izraelskich - powiedział Jozue do Pana wobec Izraela:
    Słońce, zatrzymaj się w Gibeonie,
    A ty, księżycu, w dolinie Ajalon!
I zatrzymało się słońce i stanął księżyc, dopóki naród nie zemścił się na swoich nieprzyjaciołach."

Sprawa wydaje się niezmiernie prosta i nie widać żadnej sprzeczności między Kopernikiem a Biblią. Wystarczyło przecież, że Zarządca anielskiej drużyny wydał odpowiednie polecenie. Aż dziw, że tych sił sprawczych nie wytoczono w obronie Kopernika w licznych rozprawach Św. Inkwizycji. 

[QZE10::001];[QRE04::044]p130;[QAB02::655]p246
w sieci 28.8.2012; nr 3056

 

 

witrynę prowadzi
© R. Antoszewski
Titirangi, Auckland, 
Nowa Zelandia

(wybrane do  publ. R. Antoszewskiego)

  Site Meter