Kurioza naukowe / Scientific curiosities ISSN 1176-7545; rok XIII; No 3044

Zestawienie tematyczne prowadzone na bieżąco

Jedno zdumienie dziennie...

.
 

Doniesienia prasowe (Londyn  2030)

Biała mniejszość ciągle walczy o zachowanie języka angielskiego jako trzeciego języka oficjalnego.

Dzieci heteroseksualnych rodziców pozostających w małżeństwie są prześladowane w szkole jako 'dziwne'. Potrzeba tolerancji.

Uczennica w Manchester wydalona ze szkoły za nienoszenie burqua, prawo Sharia musi być przestrzegane.

Wielka Brytania ma dziesięć Uniwersytetów Politycznej Poprawności. Profesor Goldman z LSPC twierdzi, że jeszcze wiele pozostało do powstrzymania ludzi od mówienia tego co myślą. 

Deficyt Wielkiej Brytanii wynoszący £10 trylionów ciągle rośnie. Rząd zapewnia powrót do nadwyżek za 100 lat, co będzie 300 lat wcześniej od przewidywań. Sekretem powiększonego wzrostu jest imigracja, oświadcza Premier Mohammed Yusuf.

Banki Wall Street łączą się tworząc jeden superbank - Osratjan Krukschtein Rotschild Abanadżir Dai-lim (OKRAD): Olbrzymie premie wypłaci się zarządom dla uświetnienia startu.

Dziecko poczęte naturalnie! Uczeni zaszokowani.

Iran ciągle na kwarantannie. Fizycy oceniają, że upłynie co najmniej 10 lat zanim radioaktywność spadnie do bezpiecznego poziomu.

Francja przejęta przez kraje muzułmańskie błaga o światową pomoc. Jednak żaden kraj nie zgłasza się z pomocą nękanemu krajowi.

Poczta podnosi cenę znaczka pocztowego do £18 i ogranicza doręczanie poczty. Poczta będzie doręczana tylko w środy.

W wyniku dziesięciu lat pracy na zlecenie Partii Pracy za £75,8 miliardów uczeni wykazali, że dieta i ćwiczenia to klucz do utraty nadwagi. 

Średnia waga Brytyjczyków spadła do 114,3 kg.

Japońscy uczeni skonstruowali tak szybką kamerę, że potrafi uchwycić moment, kiedy kobieta ma zamkniętą buzię. 

Sąd Najwyższy ustalił, że karanie kryminalistów narusza prawa człowieka. Ofiary częściowo są winne za przestępstwa. 

Średni wzrost koszykarza wynosi obecnie 9 stóp 7 cali (2,92 m).

Nowe prawo wymaga, by wszystkie obcinarki paznokci, śrubokręty, packi na muchy i zrolowane gazety były do stycznia 2035 zarejestrowane jako groźna broń. 

Urząd Skarbowy donosi o najniższym opodatkowaniu od dziesięciolecia utrzymanym na poziomie 75%. 


Headlines from the year 2030! (London 2030)

White minorities still trying to have English recognised as the UK 's third language.

Children from two-parent, married, heterosexual  families bullied in schools for being 'different'. Tolerance urged.

Manchester schoolgirl expelled for not wearing a Burqa:  Sharia law must be enforced.

Britain now has ten Universities of Political Correctness. Professor Goldman of LSPC says there is still a long way to go in the fight to stop people saying what they think.

Britain 's deficit Ł10 trillion and rising. Government declares return to surplus in 100 years which is 300 years ahead of time. Prime Minister Mohammed Yousuf claims increased growth through more immigration is the secret to success.

Wall Street banks merge to form new super bank, Goldman Rothschild Ebeneezer Epstein Drescher (GREED): Huge bonuses paid to executives to celebrate launch.

Baby conceived naturally! Scientists stumped.

Iran still quarantined.. Physicists estimate it will take at least ten more years before radioactivity decreases to safe levels.

France pleads for global help after being taken over by Islamic Countries. No other country volunteers to come forward to help the beleaguered nation!

Post Office raises price of stamps to Ł18 and reduces mail delivery to Wednesdays only.

After a ten year Ł75.8 billion study, commissioned by the Labour Party: Scientists prove diet and exercise is the key to weight loss.

Average weight of a British male drops to 18 stone.

Japanese scientists have created a camera with such a fast shutter speed they can now photograph a woman with her mouth shut.

Supreme Court rules punishment of criminals violates their civil and human  rights. Victims to be held partly responsible for crime. 

Average height of professional basketball players is now nine feet, seven inches.

New law requires that all nail clippers, screwdrivers, fly swatters and rolled-up newspapers must be registered by January 2035 as lethal weapons..
 
Inland Revenue sets lowest tax rate in decades at 75 per cent.

Źródło: Klimek, Kanada
u góry motyw z Boscha
[QZE09::188];[QEQ22::012]
w sieci: 14.8.2012; nr 3044

 

 


 

witrynę prowadzi
© R. Antoszewski
Titirangi, Auckland, 
Nowa Zelandia

  Site Meter