Kurioza naukowe / Scientific curiosities ISSN 1176-7545; rok XIII; No 3034

Zestawienie tematyczne prowadzone na bieżąco

 

Jedno uświadomienie dziennie...

 

.

Cytaty zaadresowane. (2)

"Żadna teoria demokratyczna nie kwestionuje zasady, że jedną z cech dyktatury jest monopol informacji." 

Giovanni Sartori

 

"Konstytucję napisano by strzec ludzi przed niebezpieczeństwem dobrych intencji."

Daniel Webster

 

"Mowa polska jest mową upodlonych, nierozumnych i nienawidzących siebie bardziej niż innych narodów, mową konfidentów".

Czesław Miłosz

 

"Polacy są wspaniałym narodem i bezwartościowym społeczeństwem".

Cyprian Kamil Norwid

 

"Jeśli jest się zagrożonym wielką niesprawiedliwością, akceptuje się tą mniejszą jako łaskę."

Jane Welsh Carlyle (1801-1866)

 

"Władza musi pozostawać zawsze pod kontrolą; władza spełniana  w sekrecie, specjalnie pod przykryciem bezpieczeństwa narodowego, jest podwójnie niebezpieczna."

William Proxmire (senator US)

 

 [QZE09::169];[QNK29::zzz]
w sieci 3.8.2012; nr 3034

 

 

witrynę prowadzi
© R. Antoszewski
Titirangi, Auckland, 
Nowa Zelandia

  Site Meter