Kurioza naukowe / Scientific curiosities ISSN 1176-7545; rok XIII; No 3028

Zestawienie tematyczne prowadzone na bieżąco

Jedno zdumienie dziennie...

.
 

Kaliningrad wita

"Od piątku mieszkańcy obwodu kaliningradzkiego mogą bez wiz odwiedzać przygraniczną strefę Polski, a Polacy z naszej strefy jeździć do bałtyckiej enklawy w ramach umowy o małym ruchu granicznym, przypomina "Gazeta Wyborcza".

Mieszkańcy bliskich granicy powiatów województw pomorskiego oraz warmińsko-mazurskiego mogą zwracać się do konsulatów Rosji w Gdańsku i Warszawie oraz rosyjskich centrów wizowych w Gdańsku, Olsztynie i Warszawie o specjalne zezwolenia dające im prawo do odwiedzania bez wiz prawie całego obwodu kaliningradzkiego.

"Prawie", bo nie rozwiązano problemu tzw. stref ruchu reglamentowanego - obszarów zamkniętych dla obcych ze względów militarnych. 
Trzeba uważać, bo Rosjanie nie oznakowali ich tablicami ostrzegawczymi przy drogach i nie przekazali Polakom map z ich granicami."

O Kaliningradzkich staraniach było już tu.

[QZE09::170];[QPL03::123]B
w sieci 27.7.2012; nr 3028

 

 


 

witrynę prowadzi
© R. Antoszewski
Titirangi, Auckland, 
Nowa Zelandia

  Site Meter