Seria: Złote myśli /  Golden Thoughts ISSN 1176-7545; rok XIII; No 3019
Zestawienie tematyczne prowadzone na bieżąco

Złotych myśli kilkoro...
Golden Thoughts...


 

 (ser. CCCLII)

.

technologia / technology

 

 "Najbardziej przykrą stroną życia obecnie jest to, 
że nauka gromadzi wiedzę szybciej niż społeczeństwo mądrość."
"The saddest aspect of life right now is that science gathers knowledge faster than society gathers wisdom."

 Isaac Asimov


 "Fabryka przyszłości będzie zatrudniała tylko dwóch pracowników
 - człowieka i psa. 
Człowiek będzie tam po to by karmić psa. 
Pies będzie tam by pilnować aby człowiek nie dotykał urządzeń."
"The factory of the future will have only two employees,
a man and a dog.
The man will be there to feed the dog.
The dog will be there to keep the man from touching the equipment."

 Warren G. Bennis


 "Dlaczego te wszystkie wspaniałe nauki stosowane oszczędzające nam pracy i czyniące życie łatwiejszym dają nam tak mało szczęścia? 
Odpowiedź jest prosta: 
ponieważ nie nauczyliśmy się robić rozsądnego z nich użytku."
"Why does this magnificent applied science which saves work and makes life easier bring us so little happiness? 
The simple answer runs: 
Because we have not yet learned to make sensible use of it."

Albert Einstein 


"Ludzkość zdobywa wszystką dobrą technologię 
dla złych powodów."
 "Humanity is acquiring all the right technology 
for all the wrong reasons."

 R. Buckminster Fuller


 "Technologia ... to sztuczka urządzania świata tak 
byśmy go nie musieli doświadczać."
"Technology... the knack of so arranging the world 
that we don't have to experience it."

 Max Frisch


 "Postęp technologiczny po prostu dał nam bardziej wydajny sposób na postępowanie wstecz."
"Technological progress has merely provided us with more efficient means for going backwards."

 Aldous Huxley


 "Urządziliśmy tak cywilizację, że najważniejsze jej elementy mocno uzależnione są są od nauki i technologii. 
Równocześnie urządziliśmy sprawy tak, że prawie nikt nie rozumie nauki i technologii. 
To jest recepta na nieszczęście."
"We've arranged a civilization in which most crucial elements profoundly depend on science and technology. 
We have also arranged things so that almost no one understands science and technology. 
This is a prescription for disaster."

 Carl Sagan


"Technologia ... dziwna to rzecz. 
Jedną ręką
daje ci wielki prezent, 
a drugą ręką wsadza ci nóż w plecy."
"Technology... is a queer thing. 
It brings you great gifts with one hand, 
and it stabs you in the back with the other."

 C. P. Snow


 "Dzisiejsza nauka to jutrzejsza technologia."
"Today's science is tomorrow's technology."

 Edward Teller


 "Ludzie stali się narzędziami swoich narzędzi."
"Men have become the tools of their tools."

 Henry David Thoreau


[QZE09::158];[QEP66::232]
No: 3019; w sieci:14.7.2012

 

witrynę prowadzi
© R. Antoszewski
Titirangi, Auckland, 
Nowa Zelandia
)

  Site Meter