Seria: Złote myśli /  Golden Thoughts ISSN 1176-7545; rok XIII; No 2998
Zestawienie tematyczne prowadzone na bieżąco

Złotych myśli kilkoro...
Golden Thoughts...


 

 (ser. CCCL)

.

trudności / difficulties

 

"Ma swoje zalety mądrość zdobyta w cierpieniu."
"There is advantage in the wisdom won from pain."

 Aeschylus


 "Okres największych osiągnięć w nauce i doświadczeniu 
to najtrudniejszy okres w naszym życiu."
"The period of greatest gain in knowledge and experience
is the most difficult period in one's life."

Tenzin Gyatso, the 14th Dalai Lama 


 "Człowiek z charakterem czuje pociąg do trudności, 
bo tylko przez pokonanie trudności 
może uświadomić sobie swoje możliwości."
"A man of character finds a special attractiveness in difficulty,
since it is only by coming to grips with difficulty
that he can realize his potentialities."

 Charles DeGaulle


 "Ziemia Obiecana leży zawsze po przeciwnej stronie pustyni."
"The Promised Land always lies on the other side of a Wilderness."

 Havelock Ellis


 "Człowiek potrzebuje trudności, są one niezbędne dla zdrowia."
"Man needs difficulties; they are necessary for health."

 Carl G. Jung


 "Idee które przychodzą ci do głowy pod ogniem 
pozostają tam solidnie na stałe."
 "Ideas that enter the mind under fire
remain there securely and for ever."

 Leon Trotsky


 "Punkt zwrotny w procesie dorastania jest wtedy, kiedy odkryjesz sedno swej mocy zdolnej przetrwać każdą przykrość."
"The turning point in the process of growing up is when you discover the core of strength within you that survives all hurt."

 Max Lerner


 "Myślimy tylko wtedy kiedy napotykamy trudności."
"We only think when we are confronted with a problem."

 John Dewey


[QZE09::138];[QEP78::274]
No: 2998; w sieci:16.6.2012

 

witrynę prowadzi
© R. Antoszewski
Titirangi, Auckland, 
Nowa Zelandia
)

  Site Meter