Kurioza naukowe / Scientific curiosities ISSN 1176-7545; rok XIII; No 2996

Zestawienie tematyczne prowadzone na bieżąco

 

Jedno zdumienie dziennie...

 

.

Uchwalono ustawę o konfiskowaniu majątków mafijnych!

3 maja, 2012 
(cytat z prawomyślnej prasy):
.......
"Ustawa przewiduje możliwość konfiskowania majątków, których legalnego pochodzenia właściciel nie jest w stanie udowodnić. Sprawdzane będą również majątki osób, które dopuściły się wykroczeń administracyjnych, nie objętych kodeksem karnym.

Ustalaniem pochodzenia majątków ma się zajmować specjalna komisja o bardzo szerokich uprawnieniach. Będzie ona sprawdzać majątki na podstawie sygnałów prokuratury, MSW oraz osób prywatnych. Po ostrej dyskusji odrzucono możliwość uwzględniania anonimowych doniesień.

Do konfiskaty może dojść bez prawomocnego wyroku w sprawie karnej, w wypadku uniewinnienia w procesie karnym, a także po śmierci właściciela majątku. Przykładów uniewinnienia osób sądzonych za udział w przestępczości zorganizowanej w Bułgarii jest wiele.

Konfiskatę może poprzedzać zabezpieczenie majątku.

Komisja otrzymała będzie miała prawo sprawdzać pochodzenie majątków o wartości powyżej 250 tys. lewów (125 tys. euro), nabytych do 15 lat wstecz.

Sprawdzane osoby nie będą informowane o toczącym się przeciw nim dochodzeniu, by nie mogły ukryć swych majątków. Po zakończeniu czynności sprawdzających będą zawiadamiane o ich wyniku i będą miały miesiąc na udowodnienie legalności swego wzbogacenia.

Opozycja ostro skrytykowała ustawę, podkreślając, że może ona być wykorzystywana do zwalczania politycznych oponentów - tym bardziej, że aktualna władza będzie mianować czterech członków pięcioosobowej komisji."


Niestety, Bułgarii tylko... 

Dlaczego nie w Polsce?
Dlaczego w Polsce zupełna cisza na ten temat?
Ciekawe, projekt ustawy w październiku 2011 został odrzucony. Jednak można coś zmienić w systemie parlamentarnym...

[QZW09::128];[QEP95::282];[QPL02::296]
w sieci: 14.6.2012; nr 2996

 

 

witrynę prowadzi
© R. Antoszewski
Titirangi, Auckland, 
Nowa Zelandia

  Site Meter