Seria: Złote myśli /  Golden Thoughts ISSN 1176-7545; rok XIII; No 2990
Zestawienie tematyczne prowadzone na bieżąco

Złotych myśli kilkoro...
Golden Thoughts...


 

 (ser. CCC1L)

.

jeżeli ('jeżelizmy') / if ('ifs')

 

 "Jeżeli twoje szczęście zależy od tego co robi kto inny, 
sądzę że masz problem."
"If your happiness depends on what somebody else does,
I guess you do have a problem."

 Richard Bach


 "Jeżeli możesz zadać pytanie, 'jestem czy nie jestem odpowiedzialny za swoje czyny' oznacza, że jesteś odpowiedzialny."
"If you can put the question, 'Am I or am I not
responsible for my acts?' then you are responsible."

 Fyodor Dostoevsky


 "Jeżeli chcesz mieć szczęsliwe życie, zwiąż je z celem 
a nie z ludźmi lub przedmiotami."
"If you want to live a happy life,
tie it to a goal, not to people or objects."

 Albert Einstein


 "Jeśli osiągnąłeś wszystko co sobie zaplanowałe, 
znaczy zaplanowałeś zbyt mało."
"If you have accomplished all that you have planned for yourself,
you have not planned enough."

 Edward Everett Hale


 "Jeżeli mała sprawa jest w stanie cię zezłościć, 
czy nie świadczy to o twoim wymiarze?"
"If a small thing has the power to make you angry,
does that not indicate something about your size?"

 Sydney J. Harris


 "Jeśli czujesz się osamotniony gdy przebywasz sam, 
jesteś w złym towarzystwie."
"If you are lonely while you're alone, you are in bad company."

 Jean-Paul Sartre


 "Jeśli nie mówisz prawdy o sobie, 
nie mówić o prawdziwości innych."
"If you do not tell the truth about yourself
you cannot tell it about other people."

Virginia Woolf 


[QZE08::0xx];[QEP67::077]
No: 2990; w sieci:6.6.2012

 

witrynę prowadzi
© R. Antoszewski
Titirangi, Auckland, 
Nowa Zelandia
)

  Site Meter