Kurioza naukowe / Scientific curiosities ISSN 1176-7545; rok XIII; No 2988

Zestawienie tematyczne prowadzone na bieżąco

 

Jedno zdumienie dziennie...

 

.

Żyją powolutku, ale za to bardzo długo.

To zdumiewające, ale cała nasza wiedza o mikroorganizmach pochodzi z badań prowadzonych na bakteriach o bardzo intensywnym metabolizmie, łatwych w hodowli sztucznej i nie wymagających specjalnych warunków. Mniej wiemy o bakteriach nie lubiących prostych pożywek, ale na to znajdują się sposoby. Natomiast pewnym zaskoczeniem było odkrycie przez duńskich badaczy pod kierunkiem Hansa Røy z Aarhus bakterii o niezmiernie powolnym metabolizmie. Badając prądy morskie północnego Pacyfiku pobrano próbki bakterii występujących poniżej dna oceanu. Przy pomocy wierceń pobierali próbki osadu morskiego z głębokości 28 m do specjalnych cylindrów, mierzyli też przy pomocy specjalnych czujników zawartość tlenu w tym środowisku. Zawartość tlenu w tym środowisku była bardzo niska, wystarczające jednak dla przeżycia bakterii o bardzo zwolnionym metabolizmie. Biorąc pod uwagę szybkość nawarstwiania się osadów morskich można sądzić, że dotarli do warstw tworzących się 86 milionów lat temu, kiedy na ziemi szalały dinozaury. Przy tak metabolizmie, energia generowana nie pozwala im nawet na obracanie wicią. Przypuszcza się, że dzięki temu żyły bardzo długo. Czas ich życia wynosić mógł tysiąc lat albo i więcej. 
Jeżeli taka forma życia jest możliwa i wykrywalna, być może podobnie przedstawia się sytuacja na Marsie czy innych planetach. 
Biorąc pod uwagę powszechność tego typu osadów morskich, ich rozległość i głębokość, być może zgromadzona tam biomasa stanowi aż 90 procent wszystkich bakterii żyjących na kuli ziemskiej. 

 

Niestety, z dostępnych dotychczas danych nie można dowiedzieć się jakie to bakterie, czy gatunek ten jest znany, czy to zupełnie coś nowego

[QZE09::123];[QEQ15::060]
w sieci 5.6.2012; nr 2988

 

 

witrynę prowadzi
© R. Antoszewski
Titirangi, Auckland, 
Nowa Zelandia

  Site Meter